Monthly Archives: januari 2014

London är state of the art

Jag är på resa med Mälardalsrådet för att ta reda på vad som gör London så framgångsrikt just nu. Visst är det stort att London lyckats att utvecklas från en av Europas stora städer till att idag vara en kosmopolitisk världsstad. För bara 20 år sedan var London en turiststad men inte mycket mer. Idag passerar 30 procent av världshandeln via Londons finansmarknad. Befolkningen är alltmer blandad från hela världen. Inom tio år kommer den vita engelsmannen vara i minoritet i en kulturell världsblandning. Även Sverige håller sig väl framme i London med våra banker och flera kända varumärken.
Effekten efter OS i London lever kvar. Turismen har ökat än mer och avundsjukt jämför jag deras gemensamma syn på statsningar med styrande majoritets ängsliga inställning till OS i Stockholm. Muséerna är gratis i London. Civiliserat. De bidrar därmed både till kunskapsspridning och till nyfikenhet och glädje för alla besökare. Jag vill verkligen att Stockholm ska få tillbaka de fria entréerna i Stockholm.
Arkitekturen uttrycker också framsteg och utveckling. I London byggs alltmer av spännande byggnader som sätter märke i stadsbilden. Bara för tio år sedan var den högsta byggnaden från tidigt 1900-tal. Nu har London city en helt ny modern skyline som sträcker sig fram gentemot framtiden. Stockholm har mycket att lära från London.

20140130-122414.jpg

20140130-122440.jpg

20140130-122500.jpg

Annonser

Alla tävlar om att sätta höga bostadsmål, men vem bygger?

Nyligen har Stockholm stad presenterat en utredning om vilken bostadsbyggnadspotential som finns i Stockholms kommun. Den visar att om staden skulle bygga på all mark som inte har några restriktioner skulle det finnas möjlighet att bygga 140.000 nya lägenheter. Snabbt gjorde moderaterna analysen till sin egen och omvandlade den till ett bostadsbyggnadsmål på 140.000 nya bostäder till 2030. På detta följde naturligtvis rubriker och en möjlighet för det styrande partiet att prata framtid istället för hittills uppnådda resultat. Jag ger dem gärna plus för insatsen att kraftigt höja målsättningen för bostadsbyggandet i Stockholms kommun, men hur realistiskt är det om vi beaktar den hittills förda moderata politiken i Stockholm.

Först lovade de att bygga bort studentbostadskrisen. Saldo = mindre än 200 lägenheter hittills under hela mandatperioden. 70.000 studenter ska fortsatt dela på 12.000 lägenheter. Flera presskonferenser senare lovar de fortfarande fler studentlägenheter och nya för arbetet.

I valrörelsen 2010 lovade de att bygga 15.000 lägenheter under perioden fram till i höst 2014. När de upptäckte våren 2013 att det skulle bli svårt att nå höjde de sin egen målsättning till 20.000 lägenheter per mandatperiod, men till budgeten reserverades inga extra pengar för att nå målet utan istället drogs anslagen till stadsbyggnadskontoret ned med fem miljoner kr. Men målsättningen att bygga mer lägenheter presenterades för pressen och i köpta kampanjytor.

Så närmar sig då saldot för 2013 års byggande och det står nu alltmer klart att ökningstakten i byggandet uteblivit, att målet inte kommer att uppnås för mandatperioden, att studenterna fortsatt kommer vara satta på undantag och att uppemot hälften av den mark som anvisats till olika byggprojekt inte byggstartats. Ett fiasko. Alltså dags för lite nya moderata målsättningar: Låt oss bygga 140.000 nya lägenheter till 2030!

Vi socialdemokrater i Stockholm närmar oss de här frågorna från ett annat håll. Vi lägger nu fram för våra medlemmar ett bostadsförsörjningsprogram som förhoppningsvis kommer diskuteras och antas på tisdag kväll vid ett sk representantskap. Där utgår vi från den faktiska leveransen av byggklara detaljplaner och projekt och sätter upp som målsättning att fördubbla byggtakten. Det kan om det görs på rätt sätt leda till över 100.000 lägenheter färdiga till 2030, men vägen dit är lång. Bl a måste stadens stadsbyggnadskontor förstärkas och byggas ut. Resurser måste prioriteras om och våra allmännyttiga kommunala bolag ska ges nya instruktioner om att åter bygga nya lägenheter i stor skala. Och tyvärr kommer vi ha många missar från de borgerliga åren att städa upp. Men innan allt detta kan göras behövs en socialdemokratisk valseger i höstens val.

På kulturturné med Stjärnkalaset

20140123-160951.jpg

20140123-160806.jpg

20140123-160746.jpg

20140123-160717.jpg

Danscentrum, Teater de Ville och Fylkingen på Münchenbryggeriet

Stjärnkalaset är en turné som anordnas av teatercentrum där vi får följa med runt Stockholm och titta på olika föreställningar med scenkonst. Syftet är att sprida information om dem till skolornas kulturombud. I fyra slingor åker bussar runt och stannar vid olika stopp där grupper gör framträdanden. Fantastiskt att få gänga med och se delar av vår rikedom av scenkonst i Stockholm.

20140123-170517.jpg

20140123-170526.jpg