Monthly Archives: augusti 2013

Vilka cyklar snabbast? Alliansen eller (s)? Vi utmanar Sten Nordin m fl på Stockholm bike 2013

20120813-131530.jpg

Socialdemokraterna utmanar Stadshusalliansen på cykellopp

 Idag har jag och Emilia Bjuggren, vice ordförande i idrottsnämnden (s), utmanat den borgerliga alliansen på cykeltävling den 8 september, då Sthlm Bike 2013 går av stapeln. Inför det så utmanar vi partierna i stadshuset för att se vem som kan genomföra loppet på snabbast tid. Sthlm Bike 2013 är över fyra mil långt och går runt hela Stockholm.

 Allianspartierna pratar ofta om hur viktigt det är att Stockholm är en cykelvänlig stad, dock vet jag inte hur många av dem som faktiskt cyklar. Den här utmaningen är gjord med glimten i ögat, politik behöver inte alltid vara på blodigt allvar. Jag hoppas att de antar utmaningen. Själv ligger jag i hårdträning för tillfället och tror att vi har en bra chans att vinna.  

Det här är ett lite roligare sätt att uppmärksamma Stockholm som cykelstad. Vi och Alliansen har ju lite olika ambitionsnivåer när det gäller cykelpolitiken. Jag gillar också den här typen av evenemang där alla kan delta, såväl amatörer som de som cyklar ofta.  

Loppet kommer att gå den 8 september. Starten går vid Sjöhistoriska kl. 07.00 målgång är i Kungsträdgården 42 000 meter senare.

Annonser

20.000 namn för att rädda Debaser Slussen

20130821-135228.jpg
20.000 namn överlämnas vid Stadshuset

Idag överlämnades en namninsamling för att rädda Debaser Slussen från att drivas bort från sina lokaler i förtid när staden planerar för en ny lösning för Slussen. Problemet uppkom när staden sade upp Debasers kontrakt i våras innan en ny detaljplan vunnit laga kraft. Kort sagt Debaser och andra kring Slussen sägs upp utan att staden har laglig rätt att bygga nytt på platsen.
Det följer tyvärr ett mönster av snabba åtgärder som vidtas för att omöjliggöra ett annat alternativ än att bygga det kritiserade förslaget till ny anläggning vid Slussen. Moderaterna tillämpar den brända jordens taktik och säger upp sina hyresgäster, avstår från intäkter och påbörjar rivningen av den gamla Slussen innan någon ny är möjlig att bygga. Om mark- och miljööverdomstolen fastställer att stadens förslag till detaljplan ej får genomföras har Debaser förlorat möjligheten att vara kvar i sina lokaler. Jag tycker det vore bättre att låta dem och andra hyresgäster vid Slussen få sk rivningskontrakt tills dess att stadens planer är tillräckligt förberedda för ett genomförande.

20130821-145005.jpg
Sten Nordin fick namninsamlingen av mig vid eftermiddagens borgarrådsberedning. Jag sa till honom att eftersom han inte själv kunnat närvara vid överlämningen fick jag gå dit själv helt enkelt. Uppdraget slutfört.

Rädda stadens konstnärsateljéer

20130618-205553.jpg

20130618-205613.jpg

20130618-205630.jpg
Malongen på söder vid Nytorget

Stockholm stad har en dold skatt i form av konstnärsateljéer som inrymts i kulturbyggnader runt om i staden. Hyrorna har varit överkomliga och subventionerade av kommunen som sett möjligheten att bevara historiskt intressanta byggnader genom att upplåta dem till kulturarbetare. I takt med att priserna på fastigheter gått upp i innerstaden har betalningsförmågan för historiska byggnader ökat från kommersiella och privata intressen. I Stadens tjänst arbetar ett av kommunen helägt bolag ”Stadsholmen” med att förvalta kulturfastigheter. Sedan några år tillbaka har kommunledningen ålagt Stadsholmen att söka marknadsanpassande av hyrorna. Detta har medfört att flera kulturarbetare fått uppsagda hyreskontrakt ned krav på höga hyreshöjningar. Vid Nytorget på Södermalm huserar ett 20-tal konstnärer i kv Malongen. I våras ställdes de inför krav om 50-procentiga hyreshöjningar och uppsagda hyreskontrakt. Många konstnärer kommer där få svårt att betala dessa nya högre hyror och utanför dörrarna står andra med bättre betalningsförmåga beredda att flytta in. Men är det så här vi vill att kulturen ska utvecklas? Att den kultur som är kommersiellt gångbar passar in i innerstaden men inte den mer experimentella eller nyskapande? Jag tycker att reglerna för Stadsholmen bör ses över så att dess kulturella fastighetsförvaltning tydligt anges som en kommunal kulturverksamhet som bör frånskiljas övriga fastigheters hyresutveckling. Självklart ska hyrorna anpassas efter fastigheternas reella kostnader men inte utifrån marknadens möjligheter att betala extra för läge eller kulturellt pittoreska byggnader.