Dansintresset växer i Stockholm, det behövs fler lokaler

Dansintsset är stort i Stockholm och med det växande intresset så har det blivit trångt på de ställen där dans utövas idag. För att öppna nya möjligheter för dans och för att väcka intresse i frågan lägger jag och Emilia Bjuggren fram en skrivelse i både kulturnämnden och i idrottsnämnden.

Utred det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna

Bristen på lokaler i staden är stort, det gäller såväl möteslokaler som idrotts- och danslokaler.

I samband med verksamhetsövergången (ärendet är uppe till behandling i kulturnämnden 2013-05-21) av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdriften har behovet av ändamålsenliga dansytor, både för barn- och ungdomar men också vuxna framkommit.

Idrottsnämnden har samtidigt ett ärende gällande inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg uppe för behandling 2013-05-21 där en del av ytorna består av dans- och dramasalar. I det ärendet beskriver förvaltningen att ”dans- och dramaverksamhet inte är idrottsnämndens huvudsakliga ansvar. För dessa verksamheter ansvarar vanligtvis kulturskolan.”

Dansklubbar m fl i staden har utryckt bristen på ändamålsenliga danslokaler samtidigt som ett Idrottspolitiskt program för 2013-2017 har antagits av kommunfullmäktige där ”Stockholms stads mål med det idrottspolitiska programmet är att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva!” Vidare står det i programmet ”Det är av stor vikt att alla intressenter drar åt samma håll för att få fler fysiskt aktiva och för att nå ut brett med budskapet krävs också en bred samverkan mellan aktörer på både lokal och övergripande nivå. Detta gäller inte minst informationsinsatser om vikten av en hälsosam livsstil och vilket utbud som finns i staden.”

Särskilt prioriterade grupper är:
• Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor
• Flickor 7–20 år med utländsk bakgrund
• Personer med funktionsnedsättning
• Barn och ungdomar 7–20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet

Stockholms stad ska arbeta för att alla invånare i Stockholm ska vara och förbli fysiskt aktiva. Stadens övergripande arbete syftar till att få fysiskt inaktiva i alla åldrar att börja idrotta/motionera. Dessutom är ett av KF:s mål 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.

Utöver Idrottspolitiska programmet finns också flera utredningar som visar att framförallt flickor efterfrågar danslokaler och ökade möjligheter att utöva dans- och gruppträning.

Efterfrågan på danslokaler och idrottspolitiska programmets prioriterade grupper torde få stadens förvaltningar att samverka. Men vi befarar att så inte är fallet. Vi ställer oss istället frågan om stadens program och mål endast är en ambition i retoriken och inte i praktiken?

Mot bakgrund av ovan önskar vi en redovisning om på vilket sätt den breda samverkan sker.
Har kultur- idrottsförvaltningen en dialog om hur man tillsammans kan arbeta för det övergripande målet om alla invånare i Stockholm ska vara och förbli fysiskt aktiva?

Vilka informationsinsatser görs för att informera stockholmarna och i synnerhet föreningslivet om vilka lokaler som finns? Och hur avser man samutnyttja de lokaler som finns i staden oavsett vem som är ytterst ansvarig.

Tomas Rudin (S)​Emilia Bjuggren (S)

Annonser

One response to “Dansintresset växer i Stockholm, det behövs fler lokaler

  1. Skapa även dansklubbar för inlärning av dans i 54-årig individ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s