Monthly Archives: april 2013

Näringslivet sågar nya Slussen, dags att bygga inom gällande plan

Jag har länge argumenterat emot stadens förslag till ny detaljplan för Slussen. De bärande argumenten är att ekonomin i projektet är i fritt fall, kollektivtrafiken försämras och en gammaldags lösning med en åttafilig bil-led in emot Skeppsbron. Att projektet dessutom tar 8 år att förverkliga med stora påfrestningar på trafik och framkomlighet för resenärer. Men som bekant förlorades slaget om nya Slussen i kommunfullmäktige. Med tre rösters marginal drev den borgerliga majoriteten igenom förslaget till ny detaljplan trots alla allvarliga invändningar och frågetecken.
Den nya detaljplanen upphävdes i november förra året av mark och miljödomstolen och nu väntar staden på besked från mark- och miljööverdomstolen. En historia för sig som kommer kräva mycket granskning då staden betalat överklagande sakägare för att dra tillbaka sina invändningar. Förhoppningsvis kommer domstolen inte ta hänsyn till denna ekonomiska transaktion utan istället pröva lagligheten i förslaget i förhållande till idag gällande regler och detaljplaner.
Nu är emellertid projektet försenat och risken är stor för ytterligare förseningar längre fram i andra instanser. Om planen vinner laga kraft kommer nuvarande trafiklösning vid Slussen rivas och under åtta år därefter upphör en av Stockholms viktigaste trafikhjärtan att slå och istället kommer ca 300.000 personer dagligen få utstå kraftiga omläggningar och förseningar.
Nu reagerar tunga representanter för svenskt näringsliv och rekommenderar att staden istället bygger om Slussen inom gällande detaljplan. I en artikel i DN skriver flera tunga representanter och begär ett omtag utifrån nu gällande detaljplan. Då kan projektet genomföras på halva tiden och till halva kostnaden. Ett sådant förslag har t ex presenterats ev den sk arbetsmodellen plan-B. Poängen med en sådan lösning är att nu gällande detaljplan har mycket tillåtande byggrätter och volymer vilket medger en modern lösning med helt nya ytor och lokaler för alla de funktioner som idag planeras för på platsen, och mer därtill. Den nu gällande detaljplanen är t o m mindre reglerande än den nya i fråga om vilka funktioner som kan inrymmas i en ny anläggning.
Näringslivets reaktion är mycket viktig att ta på största allvar. Även Stockholms handelskammare har framfört allvarlig kritik mot det nya förslaget men hittills utan gehör från Stockholm stad.
Det håller inte. Om svenskt näringsliv varnar för att konsekvenserna för företagen blir för stora ekonomiskt och praktiskt under ombyggnadstid och genomförande måste staden ta ett steg tillbaka och överväga ett omtag. Vi socialdemokrater har sträckt ut en hand till Sten Nordin och moderaterna och erbjudit oss att samverka kring ett omtag för att vinna tid. Det är dags nu att göra det och min hand är fortsatt utsträckt. Låt oss göra det här rätt tillsammans. Låt oss till exempel utreda vad ett alternativ för Slussen inom gällande detaljplan skulle innebära ekonomiskt och praktiskt. Jag har lagt ett sådant utredningsförslag i kommunstyrelsen och det finns ingen tid att förlora. Sten, lägg den politiska prestigen åt sidan, jag ska göra detsamma. Låt oss lyssna på näringslivets vädjan att snabbt bygga om Slussen men snabbare och mer ekonomiskt.

Annonser

Del 2: svar till Sten Nordin om: Vad är de bakomliggande orsakerna till det svaga bostadsbyggandet

I SvD den 25 april svarar Moderaterna Sten Nordin och Oskar Öholm på min debattartikel om att öka byggtakten i Stockholm. Här är mitt svar som också publiceras i Svd Brännpunkt.
Deras svar oroar mig, och det borde oroa alla som värnar om Stockholms framtida tillväxt. Nordin och Öholm avfärdar våra förslag om nybyggnadslån, investeringsstimulanser och krav på att markanvisningar ska leda till bostäder.

Istället skriver Nordin och Öholm att Moderaternas bostadspolitik levererar och att: ”I Stockholm strävar vi efter att bygga på ett vis som speglar Stockholmarnas efterfrågan.” Det är ett märkligt påstående. Låt mig exemplifiera:

– Moderaterna lovade inför valet 2010 att de skulle bygga 56 000 nya bostäder i Stockholms län fram till 2014. Nu verkar det som att facit kommer landa någonstans runt 36 000. Är det att leverera Stockholmarnas efterfrågan? Att lova en sak, och leverera något helt annat?

– Sedan Sten Nordin blev finansborgarråd i Stockholm 2008 har mindre än 200 nya studentbostäder färdigställts. Tror Nordin och Öholm att Stockholms studenter, som idag ofta flyttar runt i djungeln av andra- och tredjehandskontrakt, tycker att detta är att leverera? Stockholm tappar studenter och forskare eftersom de inte har någonstans att bo. Ett moderat leverans av kompetenstapp kanske ligger närmare verkligheten.

– Det krävs idag över 7 år i Stockholms bostadskö för att få en bostad i Stockholm. Är det konsekvensen av en bostadspolitik som matchar efterfrågan, eller är det ett tecken på en hyresrättsmarknad i stor obalans?

Det krävs ett enormt tunnelseende för att inte oroas av bostadspolitiken i Stockholm idag. Av de markanvisningar som Nordin och Öholm räknar upp vet vi att mycket få blir riktiga bostäder. 2012 påbörjades under 3 200 bostäder i Stockholm. Det innebär att bostadsbyggandet inte ens nådde det mål Moderaterna satt upp för nybyggnation.

Det sker i ett Stockholm där Stockholms handelskammare menar att regionen nu saknar över 100 000 bostäder. Vi som är Stockholmspolitiker, oavsett politisk färg, måste ta problemen på allvar och presentera lösningar. Visst är det lovvärt om vi kan korta planprocesser och byråkrati, men det kommer inte att räcka. Moderaternas ideologiska låsningar i bostadspolitiken riskerar att på sikt inte bara drabba Stockholms bostadslösa utan också våra jobb och vår tillväxt. Det borde oroa oss alla.

Madeleine Sjöstedts (Fp) reptrick

Idag skriver jag på kultursidorna i SvD med anledning av de minskade satsningarna på kulturen i Stockholm:

”Madeleine Sjöstedt (FP) pratar ofta om hur hon satsar på kulturen, och hur viktigt det är för alliansen. Hon har som exempel hävdat att ”I Stockholms stad har vi sedan maktskiftet 2006 arbetat målmedvetet med hur kulturen ska nå ut till fler och ta större plats i samhället. Ett arbete som inneburit höjda offentliga kulturanslag, incitament för det fria kulturlivet att nå ut till fler, men framför allt hur redan anslagna medel ska användas på mest effektiva sätt.”

Men trots dessa vackra ord så gör hon i praktiken tvärtom. Madeleine Sjöstedt har konsekvent skurit ner på resurserna till kulturen. Som exempel kan vi titta på hur mycket resurser kulturen får per stockholmare, eller kultur per capita. Då ser vi att kulturkostnaden per stockholmare har minskat från 1349 kr år 2007 till 977 år 2013.”

Med anledning av den här artikeln kommer jag på måndag, under kommunfullmäktiges sammaträde, att lägga en interpellation till Sjöstedt på samma tema. Det ska bli synnerligen intressant att få svaret. Läs interpellationen här: Interpellation av Tomas Rudin ang de kraftigt minskade resurserna till kultur i Stockholms stad

kulturbluff

Vad är de bakomliggande orsakerna till att det byggs för lite bostäder?

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om de bakomliggande orsakerna till att det byggs för lite bostäder. I debatten fokuserar gärna moderaterna på byråkrati och onödiga regler som byggbromsar, men det är inte där den egentliga orsaken ska sökas till det svaga byggandet. Sedan moderaterna tog över i Stockholms stadshus har bara var femte markanvisad byggrätt utnyttjats och byggtakten är fortsatt för låg. Med andra ord finns det färdiga byggplaner som inte utnyttjas.
Bostadsmarknaden fungerar inte väl. Ett tydligt tecken på det är att priset på bostäder helt är frånkopplat den övriga pris- och löneutvecklingen i samhället. Orsaken till detta ska främst sökas i den växande kreditmarknaden, där priset på lånade pengar sjunkit till rekordlåga nivåer. Mycket talar för att ingen regering eller riksbank kommer försöka ändra på detta eftersom samhällsekonomin numera vilar tungt på bankernas skuldsidor och ingen vill utlösa en fastighetskris. Frågan är då hur vi med bostadspolitiska medel kan skapa en bättre fungerande bostadsmarknad som gör det möjligt för alla att bo till en rimlig kostnad. Jag har inte alla svar, men jag är övertygad om att vi måste börja använda samhällets alla verktyg för att bygga mer, bättre och till rimliga priser. Jag vill utöka allmännyttans möjligheter att bygga nya bostäder. Jag vill också att vi använder tomträtter, uthyrd kommunal mark, som en del av en ny markpolitik för att få ned priset på mark vid nybyggnation. Men vi behöver också uppfinna en del nya verktyg. T ex skulle kommunen kunna låna på sin egen mark för att finansiera nytt bostadsbyggande till rimliga priser. Läs mer på SvD Brännpunkt.

Förändras eller dö, Bygg Stockholm vidare

20130421-105648.jpg

20130421-105753.jpg
Ideverkstad om Bygg Stockholm

Idag samlas 100 lokalpolitiker i stadshuset för att tillsammans tänka fram nya ideer om framtidens Stockholm. Arkitekter medverkar och förädlar våra bästa ideer. Sedan 2011 har vi varit ett gäng socialdemokratiska politiker och icke-partiaktiva arkitekter som arbetet tillsammans i en grupp som vi kallar Bygg Stockholm.
2012 utmanade vi S-föreningarna i Stockholm att komma med egna stadsbyggnadsförslag.

Stockholm är så många saker för mig. Stockholm är närheten till vatten och natur. Stockholm är utomhusidrott nära vattnet och mitt bland höga hus. Stockholm är lämmeltåget studenter som går från tuben vid Universitetet till Södra husen. Stockholm är barnskratt och skridskor i parken en dag i januari. Stockholm är att njuta av tunnelbanekonst av Siri Derkert på Östermalmstorg. Stockholm är världens bästa stad, vi vill att Stockholm ska vara det imorgon också. Därför vill vi att Stockholm förändras.

Jag menar att den borgerliga majoriteten i Stockholm, både i landstinget och i Stadshuset, spelar ett farligt spel med Stockholms framtid. Inte för att de nödvändigtvis är emot att Stockholm förändras. Det tror jag inte de är. De riskerar Stockholms framtid för att de saknar en seriös idé om hur stadens utveckling och förändring ska ske. Det är marknaden som ska styra Stockholms stadsutveckling. Inte idéer om hur staden ska växa och förändras utan marknadsmekanismer. Det finns ju en gammal klassisk socialdemokratisk paroll, att marknaden är en god dräng men en dålig herre. Jag tror den är sann, inte bara i skattepolitiken utan också i den kommunala stadsbyggnadspolitiken. Marknadens aktörer är förstås helt avgörande för stadsutvecklingen, men de fungerar bäst om de får verka på en delvis utritad spelplan.

Det stadsbyggnadsinitiativ vi vill att Socialdemokraterna i Stockholm ska ta inför 2014 handlar alltså både om att bygga bort bostadsbristen och om att återta rodret i stadsbyggnadspolitiken, ett roder som länge saknat en styrande hand.

Socialdemokraterna är ett förändringsdrivet parti. Vi får aldrig hamna i att vara rädda för att vår stad utvecklas. Vi ska rädas när den utvecklas åt fel håll. Vi ska rädas när den inte förändras alls. Vi ska alltid driva på för förändring.

Candide ou l’optimisme, är en av Voltaires mest kända böcker. Dem av er som läst Candide känner säkert väl igen karaktären Pangloss, som driver den på den tiden vanliga filosofiska tesen: ”Vi lever i den allra bästa av världar”. Pangloss fanns på sätt och vis i verkligheten. Han hette Leibniz och var en tysk filosof som drev ungefär samma tes som Pangloss. Vi lever alla i den bästa av världar. Vi behöver inte förändra den världen. Voltaires poäng var, åtmisntone delvis, att Pangloss och de riktiga filosofer som drev samma tes, hade fel. Voltaire hade rätt. 1700-talet var inte den allra bästa av världar. Världen idag är inte den allra bästa av världar. Stockholm idag är inte den allra bästa av världar. Det är inte en fråga om ifall Stockholm kan bli bättre, det är en fråga om hur. Hur ska Stockholm bli bättre? Socialdemokratin ska ha svaret på den frågan. Socialdemokratin är förändringens rörelse. Låt Moderaterna vara 2014 års Pangloss som lever i den allra bästa av världar, ett Stockholm i världsklass som inte behöver förändras.

20130421-132632.jpg

20130421-132646.jpg

20130421-132654.jpg

20130421-132706.jpg

20130421-132720.jpg

20130421-132729.jpg

20130421-132737.jpg

20130421-132746.jpg

20130421-133412.jpg

20130421-133748.jpg

20130421-133802.jpg

20130421-133824.jpg

20130421-133840.jpg

20130421-133857.jpg

20130421-140444.jpg

20130421-140453.jpg

20130421-140814.jpg

20130421-140820.jpg

Häng med mig på vandring i Söderort

Nu på lördag innan Kulturnatten börjar kommer jag att leda en bussvandring runt i Söderort.

Jag är född och uppvuxen i Söderort och mitt hjärta klappar extra för södra Stockholm. Vandringen heter ”Söderstaden, Söderort – från Vikingar till Mariebergs Manhattan” och jag tror det kan bli en riktigt rolig tur. Hoppas ni är många som följer med!

Image

 

Jens Assurs Afrika på Liljevalchs, ett måste

20130413-114027.jpg
Jens Assur och kulturgruppen (s) på Liljevalchs

Jens Assur, en av Sveriges mest kända fotografer öppnar idag en konstutställning på Liljevalchs i Stockholm. Det är en omtumlande utställning. Alla salar är fyllda med starka bilder från det moderna Afrika. Jens Assur utmanar publikens förväntningar och skildrar här ett snabbt växande Afrika, med allt från bönder till modern mobiltelefoni. Kinesiska investeringar skjuter på utvecklingen och bland bilderna anar jag en stilla fråga, är det en ny kolonialmakt vi ser. Men utställningen är inte klandrande utan tvärtom en optimistisk skildring av ett växande Afrika bort från fattigdom till något nytt i snabb takt. Men vad blir det nya när västerländskt välstånd blandas i Afrikas nya ekonomi.
Dessvärre ser vi här bilder på allt det vansinne vi själva upplever, som slöseri med resurser och överkonsumtion, men i ny skepnad. Städer med galopperande bilism, där inte en bil är äldre än två år. Eller ”Garbage-city” en hel stad där befolkningen lever på att återanvända överflödets sopor. Gigantiska förråd för lagring av konsumenters överflöd eller gated communities som växer upp mitt i åkerlandskapen med murar och lås som skiljer och separerar rik från fattig.

Bilderna är bedövande vackra. Fotografierna är samtliga i ett gigantiskt format, det största som går att skapa idag i ett fotografi. Hängningen gör att du som åskådar upplever att du är på plats i ett 1/1 format. Nästan som att kunna känna på den röda jorden och de levande. Det enda som fattas är dofterna av det omtumlande Afrika. Se den här utställningen, den betyder mycket just nu, därför att Afrika förändras precis just nu.