Stockholm överklagar beslut om Slussen, men förlorar dyrbar tid

Turerna kring Slussen tog nya vändningar då majoriteten först hemligstämplade handlingarna inför dagens kommunstyrelse. När så täckelset föll innehöll handlingarna inte så stor dramatik. Stadens jurist konstaterar att alla argument redan är kända, inget nytt har tillkommit juridiskt till ärendet men att staden ändå överklagar i hopp om att mark- och miljööverdomstolen ska fatta ett annorlunda beslut jämfört med första instans.
Nu tror inte jag att så kommer att ske, trots att moderaterna stolt meddelat att de gjort upp en ekonomisk uppgörelse med Atrium Ljungberg som äger glashuset, för domstolen ska pröva om det finns juridisk inte ekonomisk grund för beslutet att upphäva planen. Och staden kan ju inte ha två motstridiga detaljplaner för samma plats. Detaljplanen för det sk glashuset reglerar sk allmän samfärdsel framför fasaden och det har staden helt bortsett ifrån i sin förberedelse för en ny plan.

För att staden inte ska förlora ytterligare tid under den kommande juridiska processen så har jag idag föreslagit att staden ska utreda hur en ny anläggning skulle kunna byggas inom den byggrått som finns i nu gällande plan.

Här är den skrivelse som jag idag lagt fram för kommunstyrelsen för beredning:

Skrivelse med anledning av Detaljplan Slussen

Just nu hanteras detaljplanen för Slussen rättsligt. Staden har överklagat en för staden negativ dom till mark- och miljööverdomstolen. Utfallet av denna är i dagsläget oklart. Vad som inte är oklart är dock de problem processen kring detaljplan Slussen även i övrigt lider av.

Det finns lite som tyder på att kostnadskalkylerna håller. Tvärtom kommer oklarheten kring finansieringen av vattenregleringen och bussgaraget bidra till ökade kostnader. Likaså de uteblivna intäkterna för gallerian. Till det ska läggas eventuella kostnader till följd av ovanstående rättsprocess. På samma sätt – som en följd av ovanstående och andra problem – riskerar tidsplanen att spricka. Blir beslutet i Mark- och miljööverdomstolen negativt drabbas nuvarande planering hårt både ekonomiskt och tidsmässigt.

Till detta bör rimligtvis läggas problem som redan initialt fanns med detaljplanen – såsom exempelvis den kollektivtrafiklösning som planerats för och som är behäftad med problem främst i att den inte garanterar tillräcklig tillgänglighet och kapacitet.

Givet de stora problem som nu finns för planen är det angeläget att staden har en stark beredskap för att arbeta fram ett alternativ som kan genomföras tidigare och till lägre kostnader. Det har i debatten redovisats alternativ som innebär en ny konstruktion av Slussen inom ramen för nu gällande detaljplan. Det är ett förslag som enligt förespråkarna skulle kunna halvera såväl byggtiden som genomförandekostnaden, möjliggöra en större byggrätt och skapa en för kollektivtrafiken mer gynnsam lösning.

Debatten kring Slussen har varit intensiv. Emellanåt har den präglats av överord. Samtidigt är frågan central för Stockholm – både vad gäller väl fungerande infrastruktur och vad gäller ekonomiskt utfall. Vi anser att det är viktigt att alla aktörer nu försöker vara konstruktiva och finna breda lösningar som kan lösa en för Stockholm viktig fråga: Hur en ny Slussen-konstruktion kan åstadkommas inom en rimlig tid till en rimlig kostnad med ökat fokus på kollektivtrafikens funktionssätt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:

Att staden tillsätter en parlamentarisk utredning/grupp för att förbereda en ny konstruktion inom ramen för nu gällande detaljplan Slussen som tar sin utgångspunkt i kollektivtrafikens behov.

Tomas Rudin

Annonser

3 responses to “Stockholm överklagar beslut om Slussen, men förlorar dyrbar tid

 1. Läser detta inlägg med den djupaste tillfredsställelse och vill tacka dig, Tomas, för ditt profesionella handlag och din rakryggade hållning i detta för staden utomordentligt viktiga ärende.

 2. PRESSTOPP!!
  Den vägkrök som avslutar motorrampen i söderänden och därigenom medger torgytan runt Katarinahissen, är i planen för nya slussen felritad.
  Förutom att den inte kan passeras säkert i farter över 20 – 25 km/t så ger den inte plats för mer än en buss eller lastbil att passera åt gången, utan att skära av det återstående körfältet. Staden har alltså beslutat om en plan som är omöjlig att genomföra i verkligheten. Konsekvensen blir att man tvingas rita om hela trafiklösningen på så sätt att nämnda torg försvinner för att, mest troligt, istället få ge plats åt en lösning av typ ”trekantsrondell”.
  Nya Slussen har till stor del sålts in med argument om minskade bilytor i utbyte mot större ytor för torg – Slussen som ”mötesplats”. Sanningen är att det kommer att bli precis tvärtom. Och tricket är MYCKET fult, måste man säga.

 3. PS. Cirkelradien i nämnda kurva är endast 20 meter. Detta innebär att den – enligt Trafikverkets normer – inte bedöms kunna ge en säker passage i farter över 25 km/t. Kurvan avslutar därtill en spikrak 8-filig vägsträcka på (lågt räknat) 165 meter och följer – som om detta inte vore nog – direkt på ett skarpt backkrön. Därtill är kurvan en del av broytan och belägen nära intill vatten – vilket innebär att den kommer att vara frostbenägen vid köldgrader. Man behöver inte vara proffs inom trafiksäkerhet för att här räkna ut att vi talar om en helt omöjlig väglösning – eller ”linjeföring” som det heter på fackspråk.
  Har man (bygg”maffian”) även lyckats tysta trafikverket här? (!)

  /T H, yrkesschaufför.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s