Monthly Archives: januari 2013

Stockholm bygger – Men hur mycket?

För ett par dagar sedan fick vi hela listan över nyproduktion 2012, månad för månad, från Stockholms stads statistiktjänst. För det första kan vi konstatera att det inte byggts tillräckligt, och att betydligt färre än hälften av de nya bostäderna är hyresrätter. Det visste vi redan. Men när en tittar på siffrorna månad för månad blir det slående hur lite det verkligen byggs i Stockholm. Det påbörjas som bäst ett par hundra nya bostäder i månaden i vår stad och som sämst inte en enda bostad. Det kan väl inte vara rimligt?

stats - nyproduktion 2012

Joakim Larsson (M) sade i vår gemensamma bostadschatt tidigare i veckan att Stockholm bygger mest i landet. Det är en sanning med modifikation, sett till antal invånare gör vi det exempelvis inte alls. Alldeles oavsett är det ett uttalande som andas nöjdhet. Jag tittar på grafen ovan och undrar, varför är du så nöjd Joakim Larsson?

Annonser

Inför en kommunal andrahandsförmedling av hyreskontrakt

SvD har i flera artiklar granskat Stockholms bostadsmarknad och dess brister. Idag skriver tidningen om en ung man som flyttar runt på tillfälliga kontrakt hela tiden.  Permant tillfällighet är tyvärr ett vanligt tillstånd bland unga i Stockholm idag. Det tar sju-åtta år att få ett hyreskontrakt via bostadsförmedlingen. 400.000 peresoner står i bostadsförmedlingens kö. Priserna på bostadsrätter har skjutit i höjden och utan eget kapital eller fast anställning kan du inte efterfråga bostadsrätter. Nu inför regeringen en ny lag som ger bostadsrättsinnehavare rätten att hyra ut deras lägenheter utan lov från bostadsrättsföreningen vilket kommer leda till galopperande hyror på en redan överhettad bostadsmarknad. Det finns risk för en kraftig höjning av hyrorna vilket bl a Metro skrev om nyligen.

Andrahandsmarknaden av hyreskontrakt är en djungel av trassliga affärer med tillfälliga kontrakt. Det är inte ovanligt att unga bostadssökande råkar illa ut. En person i min närhet betalade tre månaders förskottshyra för ett andrahandskontrakt på söder men dagen efter att nycklarna överlämnats sades han upp från kontraktet. Då ingen uppsägningstid förhandlats fram hade inget lagligt skett och han blev blåst på pengarna. Andra handlar med svarta kontrakt. Pengar växlas mellan de som har boende och de som saknar. Och de som råkar värst ut är unga människor som ännu inte satt bo i Stockholm.

Det är inte bra för en stad som Stockholm att tränga undan ungdomar från att bo tillsammans med de som redan etablerat sig. Studenter flyr Stockholm pga bostadsbristen. Företagen får svårt att hitta rätt kompetens i arbetskraften. Handelskammaren i Stockholm har därför tydligt varnat för att bristen på bostäder leder till tillväxtproblem.

Jag tycker att bostadsförmedlingen i Stockholm ska öppna en andrahandsförmedling av vita schyssta kontrakt. Alla de som hyr ut sina lägenheter på riktiga villkor skulle få bra service att snabbt finna hyresgäster. De bostadssökande skulle få en bra service och en viss kontroll över att kontrakten som förmedlats är ok. En sådan andrahandsförmedling skulle snabbt etablera sig som den tryggaste aktören och ge de bostadssökande en bra referens till aktörer som i vissa fall är oseriösa. En sådan andrahandsförmedling skulle kunna inrättas omgående eftersom bostadsförmedlingen är en väl fungerande organisation som dessutom redovisat stora överskott från föregående år. Mitt förslag är därför att staden använder de överskottspengarna till att finansiera införandet av en andrahandsförmedling i Stockholm.

Kombolägenheter kan ge ungdomar fler möjligheter

Förr var det vanligt med inneboende och bostadskollektiv. Till viss del har dessa boendeformer fasats ut i takt med att fastighetsägare blivit nogrannare med att följa upp vilka som bor i lägenheterna. Samtidigt har Stockholm nästan helt slutat att producera små lägenheter. Behovet av studentlägenheter och ettor är skriande stort. Effekten blir att unga tvingas bo kvar hemma eller välja andra studieorter. Det sorgliga är att det inte syns någon vändning framöver. Bostadsbyggnadstakten sjunker i Stockholm. Antalet påbörjade nybyggnationerfrån 2006 fram till 2012 var bara 1262 nya lägenheter i Stockholm. De ansvariga bostadspolitikerna talar gärna om nya planer, antal markanvisningar eller kommande projekt men faktum kvarstår att antalet påbörjade nya lägenheter är försvinnande få.

Ett sätt att snabbt förändra ungdomars tillgång till små lägenheter vore att införa möjligheten för flera att dela på ett hyreskontrakt som jag kallat för Kombokontrakt. Skillnaden mot tidigare former av inneboenden eller kollektiv är att ett Kombo-kontrakt är ditt eget. Din andel av lägenheten omfattar ett eget kontrakt. Flera kan då dela på en större lägenhet vilket gör att ungdomars möjligheter att hitta billiga bostadslösningar ökar.

För att få igång en sådan ny bostadsform har jag föreslagit att kommunen ska använda de egna bostadsbolagen och låta de gå före med att skapa sådana Kombo-kontrakt som sedan kan förmedlas via bostadsförmedlingen. Når någon som innehar en kombolägenhet lämnar kontraktet går det tillbaka till bostadsförmedlingen för en ny förmedling. Jag tror att denna nya form av Kombo-kontrakt underlättar för fastighetsägare att hyra ut dyra kontrakt i stora lägenheter då det är lättare att finna hyresgäster till höga hyror om de kan dela på kostnaden. Jag ser också en framtida möjlighet att bygga nya Kombolägenheter som redan från början anpassats till ett boende där flera boende delar på stora lägenheter. Sådana nya Kombolägenheter skulle kunna te x ha större kök, flera duschar och anpassade gemensamhetsutrymmen. Men mer om sådana  nya lägenheter längre fram…

Bristen på hyreslägenheter är politisk

Idag skriver jag en artikel på Brännpunkt tillsammans med SSUs ordfröande Gabriel Wiström om att bostadspolitiken måste ändras så att ungdomars behov tillgodoses. Hyresrättsbristen är ett stort och växande tillväxtproblem för hela Stockholmsregionen. Vi vill att stadens bostadsbolag fördubblar sin nyproduktion och tar ett särskilt ansvar för att bygga för unga stockholmare.

Läs hela artikeln på SvD här.

Tillbaka i verkligheten – Tillbaka i bostadsbristens Sthlm

Igår städades julen ut och det nya året är verkligen här på riktigt. Det nya innebär delvis nya utmaningen, men också att jag och mina kollegor i Stadshuset fortsätter arbeta med samma utmaningar som förra året. Bostadsbristen, jobben och kvaliteten i skolan är fortsatt i fokus. Dagens SvD är onekligen en påminnelse om hur stora utmaningarna i Stockholm är. SvD rapporterar att den genomsnittliga kötiden i Stockholms stads bostadskö idag är 8 år. Det är svårt att riktigt greppa den siffran. Vilka studenter är det vi förväntar oss ska bli hjälpta av bostadskön? Hur många tackar nej till jobb i Stockholm på grund av de där 8 åren? Det är frågor vi måste ta på allvar.

Vi socialdemokrater förslog i vår budget för 2013 en satsning för att fördubbla takten i bostadsbyggandet. Vi föreslog attde allmännyttiga bostadsbolagen ska ges ett särskilt ansvar, både för att öka takten och för att bygga för unga och studenter. Vi föreslog en reformerad bostadsförmedling som både skulle förmedla trygga andrahandskontrakt och skapa möjligheter för köande att både söka egen lägenhet och del i större lägenhet, via så kallade kombokontrakt.

Jag tror inte jag är ensam om att vara ledsen för att Socialdemokraternas bostadspolitik för Stockholm inte röstades igenom i budgetfullmäktige i höstas. Den hade gjort skillnad i Stockholm idag.