Monthly Archives: december 2012

Våga tala om sexualbrott, våga anmäl sexualbrott.

Idag skriver jag ett öppet brev till den viktiga sajten ”våga anmäl” om behovet av att samhället arbetar förebyggande mot sexualbrott. Det är ett hysch-hyschande och ett undangömande av ett stort samhällsproblem som gör att sexualbrotten fortfarande är så vanliga. Jag tror dessutom att samtal om förekomsten av sexualbrott i sig själv bidrar till att de kan minska. Många missförstånd finns om att våldtäkter är ett slags våldsbrott som sker i främmande miljöer, tex  tokig man överfaller kvinna i dunkel utomhus. Men de allra vanligast förekommande våldtäkterna sker i en hemtam miljö av någon för offret sedan tidigare känd person. Sexualkopplingen i sig är inte heller den allvarligaste utan våldet som i hög grad består av den kränkning och dominans som förövaren utsätter offret för. Inte sällan leder just sexualbrott till långvariga psykiska problem för offret men också till självanklagelser och skadad självkänsla. Jag oroar mig särskilt för de uppväxande generationer av barn som idag matas med en skev sexualuppfattning och en nästan obefintlig sexualupplysning från skola och samhälle. Våldtäkter och sexualbrott är inte heller någon prioriterad fråga i diskussion mellan skola och hem. Så vem har framtida offer förtroende för när olyckan väl drabbat dem? Eller vilka gränser ska sättas för vad som är tillåtet och vad  som är förbjudet, vart gränserna går, av framtidens ungdomar om inte någon fört frågan på tal vid de få tillfällen sexuella kunskaper förmedlats från skola, familj  eller samhälle?

Jag har lagt en motion i Stockholms kommunfullmäktige som ställer högre krav på vad kommunen kan göra för att motverka sexualbrott och jag hoppas att det finns många som vill delta i debatten. Därför är sajten ”vaga anmal.se” så viktig.

Här finns min motion för den som vill läsa den i sin helhet:

Motion av Tomas Rudin om att fler måste våga anmäla våldtäkt

Annonser

Rusta upp och belys obelisken vid Sergels torg

I den sk Sergelfontänen står en av Stockholms mest kända skönheter skulpturen ”Kristallvertikalaccent” av konstnären Edvin Öhrström. 80.000 glasprismor bildar en 37,5 meter hög obelisk som ursprungligen och till viss del även idag är upplyst inifrån. Glaset kommer från Lindhammars glasbruk och belystes ursprungligen av fyra metallhalogenlampor inifrån. 

Tyvärr har luftföroreningar gjort konstverket grått och mindre gnistrande men ändå har konstverket klarat tidens tand väl. Inte minst i folkmun är konstverket känt och ofta avbildat på vykort och fotografier.

 Jag vill att Stockholm stad ska ordna en upprustning och en effektfull belysning för att ge konstverket och platsen en ny chans. Genom att med modern belysningsteknik belysa obelisken utifrån eller inifrån på något dramatiskt och effektfullt sätt kan både platsen och konstverket få en pånyttfödelse. Även fontänen skulle kunna effektbelysas på ett vackert sätt för att öka attraktionen.

 Idag står några belysta renar som julbelysning i fontänen och redan den enkla effekten gör platsen en stor tjänst. Man blir glad, hajar till och njuter av att vara i Stockholms mitt,

En hissnande jämförelse är Eifeltornet som en gång i timmen gnistrar utanpå med tiotusentals LED-lampor. Något liknande skulle kunna belysa konstverket och platsen ytterligare. En renovering av konstverket är också behövlig skulle dessutom kunna framhäva den ursprungliga idén bättre än vad som är fallet idag.

 Jag har i dagarna lämnat in en motion i ämnet till Stockholms klommunfullmäktige där jag framför att Stockholm bör utlysa en konstnärstävling i syfte att genomföra en effektbelysning av glasobelisken och fontänen vid Sergels torg och att staden påbörjar en renovering och tvättning av det offentliga konstverket ”Kristallvertikalaccent” vid Sergelfontänen.

 

Undrar om plogbilar kommer till förorten inatt?

20121206-212831.jpg
Min busshållplats, dygn 2

20121206-212908.jpg
Min gata, dygn 2

Idag fick jag veta av borgarrådet att den dåliga plogningen beror på prioriteringar. Undrar om man kommer upp eller ner i prislistan nu när tredje dygnet börjar och snön börjat falla igen? Börjar plogbilarna om i innerstaden igen eller kommer de ut och skottar i förorterna?
Det känns i vart fall inte rättvist och väldigt omodernt att lämna hela stadsdelar åt sig själva i snön bara för att de inte anses vara prioriterade av moderaterna.

20121206-230419.jpg
Här är dom, plogbilarna, på Skeppsbron. Hoppas de kommer ut till Farsta sen. Ännu är inte våra gator plogade.

Förorterna förlorar framkomlighet när staden planerat för mild vinter

20121205-134803.jpg

Hela natten har det snöat. Mycket. Ett riktigt snöfall. Ett sådant som vi fått de senaste tre vintrarna. Ändå är det samma problem. Inga plogbilar har synts till varken under natten eller morgonen på Farstas gator. Inte ens huvudleden var plogad vid lunch.
Ändå är det inget konstigt med att snön faller i rikliga mängder över hela Stockholm samtidigt. Det är så snö beter sig. Det konstiga är att inte Stockholm planerar för en tillräckligt tilltagen snöröjning då vi är en huvudstad nära Polcirkeln.
Jag har upprepade gånger tagit upp frågan med stadens ansvariga trafikpolitiker att vår framförhållning är för liten och stadens organisation vid snöfall för klen. Men inget har skett. Fortfarande planerar staden för blidvinter och börjar ploga de stora lederna först. Förorternas mindre huvudleder lämnas till sist. Det finmaskiga gatunätet tas först efter flera dagar. Det leder till stora samhällsekonomiska förluster och mängder med problem. När stadsdelsnämnderna hade ansvaret för snöröjningen var det bättre. Då prioriterades alla Stockholmares framkomlighet. Ett tankeexperiment vore att tänka att Söderort och Västerort vore egna kommuner. Tror någon att det då hade fungerat så dåligt som idag, några mil från city? Ett av problemen är att stadens snöröjning är centraliserad och upphandlad med en lägre prioritet för förorternas finmaskiga gatunät.
För ett par år sedan föreslog jag att staden skulle inrätta en snökommision med representanter för medborgare, myndigheter och andra snörika städer som skulle hjälpa oss att bygga en fungerande snöröjning i Stockholm. Den hade varit bra att ha haft nu när vi än en gång inte klarar av att skotta undan den snö som bevisligen kommer varje år. Studera Kiruna, Östersund, Umeå, Helsingfors eller Moskva. De klarar alla av att sköta om sina städer även när det snöar.