Bygg fler små lägenheter till rimlig hyra

Stockholms bostadspolitik är inriktad på att bygga lägenheter för de som har råd att efterfråga dyrare lägenheter. Antalet nybyggda ettor har stadigt minskat sedan 1990-talet och andelen hyreslägenheter i allmännyttan har minskat drastiskt de senaste 6 åren. Mest akut är läget för studenter som söker sig till Stockholm. 80.000 studenter delar på 12000 lägenheter och Stockholm stad har en skrämmande låg produktion av nya. Inga nya studentlähenheter färdigställdes förra året. Men även alla unga som söker sig hemifrån har problem att hitta sin första bostad. Utan eget kapital är möjligheterna närmast obefintliga att hitta ett eget förstahandskontrakt. Nu varnar inte bara studentorganisationerna för utvecklingen utan även näringslivet. Risken är att företagens utvecklngskraft bromsas när ny arbetskraft inte kan söka sig till länet för att jobba.
Den tydliga uppdelningen på bostadsmaknaden mellan de som har och de som inte har valmöjligheter är resultatet av en medveten förd politik. Antalet planerade nya bostäder i allmännyttan har med politiska beslut bromsats till förmån för bostadsrätter. Utförsäljnngen av 30.000 allmännyttiga lägenheter under de senaste sex åren varit avsiktlig i syftet att minska de allmänna bolagens verkningskraft på bostadsmaknaden.
Byggbolagen som får mark att bygga på ser möjligheterna att tjäna snabba pengar på försäljningar av hela hus till bostadsrättsföreningar och på den marknaden efterfrågas bara större lägenheter eftersom de vänder sig till de medborgare på bostadsmarknaden som redan har valmöjligheter.
Vad som krävs för att komma tillrätta med bostadsbristen är en politk som förs i syfte att bygga lägenheter som unga har råd att efterfråga. Marken till studentlägenheter bör vara så billig att kommunens avkastningskrav inte slår igenom på hyrorna. De sk tomträttsavälderna kan sättas lågt i utbyte mot krav på byggnation av mindre lägenheter. Kommunen bör också styra sina egna bolag till att producera mer och billigare. Det behövs en succesiv ökning av byggandet av lägenheter från dagens 3500 lägenheter per år till det dubbla för att vi långsiktigt ska nå balans på bostadsmarknaden. Redan nu bör all mark som är planerad för bostäder, men som ännu inte påbörjats, användas för tillfälliga lösningar för studenter. Inom ett år skulle flera tusen studentlägenheter kunna ordnas om kommunen använder de redskap som finns tillgängliga, men för det krävs en bestämd vilja. Frågan är om den viljan finns hos den nuvarande borgerliga majoriteten?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s