Monthly Archives: oktober 2012

Rädda Stockholms sista hamnkran, flytta giraffkranen till Masthamnen

Stockholms sista hamnkran, giraffen, Foto Eric B

För närvarande pågår sanering och upprustning av både Nya Djurgårdsvarvet och de gamla anläggningarna på Beckholmen, målet är att skapa ett marinkulturellt centrum. Initiativtagare är Djurgårdsförvaltningen. En av de upprustade anläggningarna är den s.k. GV-dockan, en torrdocka som disponeras av Stockholms Reparationsvarv AB som utför fartygsreparationer och underhåll. Intill GV-dockans västra sida står en av de två så kallade ”Giraff-kranarna”.

Kranarna tillverkades någon gång i början av 1900-talet och har varit placerade bl.a. på Skeppsbron och senare på Hammarbyhamnens kaj fram till 1988. De blev ommålade i gult och brunt och med ansikten som giraffer efter en idé av konstnären Tor Svae. De har varit en uppskattad syn i Stockholmssiluetten.

Sedan början av 1990-talet har de gamla hamnområdena invid Norra och Södra Hammarbyhamnen successivt bebyggts och den gamla hamnverksamheten kraftigt minskat. Kranarna flyttades då till Beckholmen och kom till användning igen i samband med upprustningen av GV-dockan på Beckholmen.

Nu när arbetet är klart på Beckholmen står den enda återstående ”Giraff-kranen” i vägen för verksamheten och måste flyttas. Den andra har tyvärr rostat sönder och är kasserad.

Som en del av Stockholms kulturarv och hamn- och varvshistoria vill jag att kranen ”räddas” och säkras för nuvarande och kommande generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer som är av betydelse för att förstå såväl samtiden som historiska sammanhang om Stockholm.

Som Dagens Nyheters krönikör Lars Epstein idag uppmärksammar så har jag i en skrivelse till kommunstyrelsen i Stockholm föreslagit att staden finner en lämplig placering av den enda kvarvarande kranen. En lämplig plats kan vara vid inloppet till Masthamnen där kranen ursprungligen stod.

Annonser

S-budget 2013: Jobb, utbildning och kvalitet

Igår presenterade min kollega Karin Wanngård vårt budgetförslag för 2013. För den som inte kommer att hinna lusläsa alla de många små och stora förslag vi lyfter i budgeten, går de viktigaste delarna att sammanfatta såhär:

Jobb. Vi satsar på att anställa arbetslösa stockholmare med försörjningsstöd, vi satsar på ett kulturellt kluster vid Telefonplan och på demonstrations- och pilotanläggningar för små och medelstora företag. Vi ser också till att höja ambitionen i boostadsbyggandet, så att framtidens arbetskraft vill komma hit.

Kunskap. Vi satsar på kunskap från förskola till fortbildning. Vi skapar möjligheter för fler lärare till fortbildning, vi tillför resurser för att minska klasstorlekarna i grundskolan och vi ser till att läxläsningshjälp och sommarskola blir verklighet för alla som vill och behöver.

Kvalitet. Vi satsar på att höja kvaliteten i stadens verksamheter, inte minst i äldreomsorgen. Vi tillför mer resurser, för att vi vet att resurser spelar roll. Vi introducerar också ett kvalitetssäkringsprogram för att se till att stadens äldreomsorgsupphandlingar framöver ska klara att garantera kvalitet. Det handlar bland annat om krav på transparens och ökad bemanning, oavsett driftform i äldreomsorgen.

Bilden ovan är från gårdagens pressträff. För den som vill läsa mer om vårt alternativ för Stockholm skriver Karin Wanngård tillsammans med underteckna och Roger Mogert om det på sin blogg, och budgeten finns i sin helhet att läsa för alla nyfikna. 🙂 Även Svenska dagbladet, DN (men jag hittar det inte på nätet), Metro och ABC rapporterar om vårt budgetalternativ. Till sist tycker också SvD:s ledarsida till om S-budgeten för Stockholm (för andra gången på en vecka). Kul att Gudmunsson följer utvecklingen i Stockholm så intresserat, tycker jag.

S-budget 2013: Så vill vi bygga Stockholm

Jag har tidigare skrivit om ett par av de förslag som vi presenterat från vår budget för Stockholm 2013 (bostäder, studentbostäder och bilpooler). Idag har ännu fler av våra förslag presenterats.

På ABC imorse presenterade Emilia Bjuggren vårt förslag för att alla barn ska få lära sig simma. Idag är simkunnigheten anmärkningsvärt låg, trots att läroplanen är tydlig med att alla barn i årskurs 6 ska kunna simma 200 meter. 25 % av Stockholms elever kan inte simma. Vi socialdemokrater vill nu sänka avgifterna för skolorna och göra en extra insats för elever som inte kan simma. Sex miljoner ska gå till riktade insatser till elever som inte kan simma och ytterligare 15 miljoner ska gå till att sänka avgiften för skolornas simundervisning och halltider.  (Läs mer på Emilias blogg)

DN Debatt idag presenterar Karin Wanngård flera av våra viktigaste satsningar för 2013. Det handlar förstås om jobb och utbildning:

”För det första föreslår vi att Stockholm investerar kraftigt i utbildning. Exempel på detta är att vi satsar mer på yrkesutbildningarna, så att fler kan ta de jobb som finns. Andelen elever som söker sig till yrkesprogrammen har minskat med var tredje elev på två år. […]

För det andra är det dags att Stockholm går samma väg som Sigtuna, Uppsala med flera kommuner, och visstidsanställer de som har försörjningsstöd på grund av att de inte kan få a-kassa. Vi gör det för att ge fler chansen att få ett jobb. Erfarenhet av arbete ger tydligt ökade chanser på arbetsmarknaden. […]

För det tredje föreslår vi attstaden aktivt arbetar för ökat företagande. Vi vill att staden inrättar ett tillväxtråd som ger staden råd innan viktigare kommunala beslut. I detta ska parterna på arbetsmarknaden och företagare kunna påverka beslut som ännu inte fattats.”

Smidigt, grönt och valfritt i Stockholmstrafiken

Nästa vecka kommer vårt socialdemokratiska budgetförslag för Stockholm 2013 att offentliggöras. Under veckan som gått har vi presenterat några av de viktiga delarna i vårt förslag. Igår morse pratade jag om ett av våra förslag för att Stockholmstrafiken ska bli smidigare, grönare och med större valfrihet genom att verka för att ett bilpoolserbjudande ska kunna kopplas till SL-kortet (Inslaget kan du se här, cirka 1:40 min in i sändningen). Det förslaget är bara ett av de förslag vi lägger för att minska privatbilismen och skapa fler möjligheter att kombinera trafikslag när du färdas i vår stad.

Stockholmarna ska kunna ta bussen till Gullmarsplan, byta till lånecykeln och köra till Fridhemsplan för att där byta igen och ta tunnelbanan till jobbet i Kista och lite senare bilpoolsbilen för eftermiddagsärendena. Genom att möjligöra ett sådant trafikbeteende möjliggör vi för hållbara trafikval och skapar möjligheter för fler att vara flexibla. Mer tunnelbana är Socialdemokraternas absoluta prioritering. I första hand är tunnelbana till Nacka och till NKS prioriterat. Det är dock ett beslut landstinget måste fatta (och där Moderaterna fortfarande inte kommit till skott) och det finns faktiskt mycket mer vi i Stockholms stad kan göra för att Stockholmstrafiken ska fungera lite bättre och bli lite grönare. Här är några av våra förslag:

 •  För att få en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av lånecykelsystemen ska staden se över möjligheten att konkurrensutsätta dagens system genom att släppa in fler leverantörer på lånecykelmarknaden i Stockholm.
 •  Stockholm stad ska upphandla bilpool centralt för sina anställda. Upphandlingen ska innebära att bilpoolen på kvällar och helger görs tillgängliga för andra stockholmare än de anställda inom Stockholms stad. Bilpoolens bilar ska vara så miljövänliga som möjligt, företrädesvis supermiljöbilar.
 • Gratis parkering för supermiljöbilar i staden. Sedan 1 december 2011 finns avgiftsfri parkering för supermiljöbilar på besöksparkeringar utomhus, och gäller endast fysiska personer. Från och med 1 januari 2013 ska den fria parkeringen för supermiljöbilar gälla också i parkeringshus och även gälla juridiska personer, som exempelvis en bilpool.
 • Staden ska som fastighetsinnehavare och genom bolagen prioritera bilpooler vid fördelning av parkeringsplatser samt möjliggöra bilpoolsparkering i parkeringshus.
 • Staden ska tillsammans med SL se över möjligheterna att koppla ett bilpoolserbjudande till SL-kortet, såsom de gjort i flera städer i Tyskland men också i Göteborg.

Gröna linjen blir studentlinjen

Den 7 september i år presenterade vi socialdemokrater ett förslag som skulle innebära studentbostäder på 8 olika tunnelbanestationer. I vår budget för 2013 har vi utvecklat förslaget ytterligare, och föreslår nu att 12 stationer får studentbostäder. Varför är det en bra idé? Vi vet att studenter sällan har bil och är beroende av kollektivtrafiknära lägen. Vi vet också att det är svårt att få ekonomi i studentbostadsprojekt. De projekt vi nu presenterar skulle innebära kommersiella ytor i lägre plan och studentbostäder ovan. Det är ett smart sätt att få både mer levande tunnelbanestationer och 800-900 nya studentbostäder. På bilden nedan ser du ett exempel på hur det skulle kunna se ut i Blackeberg.

Vi föreslår att följande stationer blir studentstationer:

 • Sandsborg
 • Tallkrogen
 • Gubbängen
 • Hökarängen
 • Alvik
 • Åkeshov
 • Ängbyplan
 • Blackeberg
 • Råcksta
 • Johannelund
 • Sockenplan
 • Svedmyra

S-budget 2013: Öka takten i byggandet

Förra veckan lade den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus fram sitt förslag till budget för Stockholm 2013. Nästa vecka kommer vi socialdemokrater att lägga fram vårt förslag. En av de viktiga satsningar vi kommer att göra presenterar jag i dagens Metro delar av (artikeln finns också i pdf-versionen av Metro, på sidan 12): Vår bostadssatsning.

Vår bostadssatsning består av flera delar, och jag kommer säkert få tillfälle att återkomma till flera av dem här. Vår huvudpoäng i budgeten är ändå inte de konkreta förslag vi lägger fram på platser för exempelvis studentbostäder ovanpå tunnelbanestationer. Vår huvudpoäng är att vi måste öka kapaciteten för att kraftigt öka takten i byggandet. Stockholm stad, inte länet utan bara vår egen kommun, kommer att öka med drygt 123 000 på 10 år. För att klara det behövs drygt 70 000 nya bostäder. Med den takt vi bygger i Stockholm idag har vi ingen chans att klara det, hittills i år har vi bara byggt drygt 1500 nya bostäder. Därför gör vi en storsatsning på att successivt öka takten i byggandet, så att vår stad kan växa hållbart. Den borgerliga majoriteten i Stadshuset vill med sin budget på sikt öka takten till 5000 nya bostäder om året. Vi vill höja den ambitionen ytterligare, till att på sikt klara 7000 bostäder om året. Redan 2013 vill vi markanvisa 6000 nya bostäder.

När Stockholm blir en större stad måste vi också ha en högre kapacitet. Det är viktigt inte bara för de tusentals som är bostadslösa, utan också för vår stads framtida tillväxt och välmående.

En ny opera behövs i Stockholm men Masthamnen går tyvärr inte

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att Sveriges nationalscen för Opera får en ny funktionell byggnad i Stockholm. Flera förslag har framförts och det som kallas Masthamnsoperan är kanske det mest genomarbetade förslaget. Iden bygger på att ett nytt Operahus uppförs i Stockholms inlopp i den sk Masthamnen, nedanför restaurang Fåfängan. Jag tyckte om förslaget och mycket talade för den lösningen, men den konflikt som uppstår med Stockholms hamnverksamhet är uppenbar. I helgen avgjordes frågan för Socialdemokraternas del till hamnens fördel. På platsen angör olika stora fartyg idag och det finns inga rimliga alternativ. Innan marken kan sägas användas till en Opera måste en annan hamnplats pekas ut. Det är onekligen så att Stockholm är en hamnstad som behöver sina kajer för fartyg och hamnverksamhet också.
Detta beslut innebär dock inte att socialdemokraterna överger tanken på ett nytt operahus i Stockholm. Vi jobbar vidare för att hitta en lämplig plats för en ny nationalscen för Operakonsten.