Ett förslag mot övervinster i välfärdssektorn: Tillämpa offentlighetsprincipen för alla i välfärdssektorn

Tecning: Robert Nyberg

I dagarna diskuteras vinsterna i välfärden flitigt i massmedierna. Nu senast var det Widar Andersson som drog i på Dagens Nyheter och sjöng de privata företagens lov och rätt att tjäna pengar på skattemedel. Tidigare har andra socialdemokratiska debattörer hävdat samma linje och jag tror att deras reaktion kommer sig av att opinionen tydligt vänder sig emot privata vinstuttag i den skattefinansierade välfärdssektorn. Ylva Johansson skrev ett intressant blogginlägg som försvarade socialdemokraternas partikongressbeslut igår. Och idag skriver Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt på DN att de gillar LOs nya linje i frågan om att begränsa återinvestera vinster i välfärdssektorn i verksamheterna. Frågan är bara hur?
Den förra socialdemokratiska partikongressen fattade ett beslut i frågan som egentligen inte ger någon vägledning för hur situationen ska hanteras som uppstått när riskkapitalet upptäckt hur lättförtjänta pengar kan strömma in via den skattefinansierade välfärden. Beslutet beskriver behovet av en bättre kvalitetsupphandling där kraven på entreprenörer och andra ska vara så höga att övervinster inte kan uppstå. Men hur hanterar vi då de företag som tar över väl fungerande verksamheter med hög kvalitet i syfte att höja avkastningen och flytta pengar från välfärdssektorn till skatteparadis? Detta sker i stor omfattning i Stockholm där tandläkarpraktiker, förskolor, äldreboenden köps upp av riskkapitalbolag som bara har avkastningen som mål.
En marknadsliberal analys av fenomenet är enkel, nämligen att marknaden reglerar sig själv. Det här i bästa fall en övergångsperiod då övervinster kan uppkomma i välfärdssektorn beroende på att produktivitetet i branschen som helhet kan öka. I ett sådant tankeexperiment kommer de vinstgivande verksamheterna med tiden slå ut de mindre effektiva verksamheterna och på sikt utjämna vinsterna till mer normala nivåer.
Problemet med en sådan marknadsliberal hållning är att den produktivitet som kan vinnas i välfärdssektorn antingen måste tas ut med ökad produktion av tjänster per timme eller nedskärningar av personal. I båda fallen förlorar medborgarna eftersom skattemedlen från början var avsatta för att ge god omvårdnad av kunnig personal.
Samtidigt måste vi inse att en stor del av välfärdssektorn är i behov av effektiviseringar. Allt är inte bra och fler utförare i branschen är av godo så länge de konkurrerar om att bistå med den bästa kvalitet som går att erbjuda för varje skattekrona. Det finns många privata utförare av tjänster i välfärdssektorn som gör ett utmärkt jobb och som nu tyvärr dras med i debatten om vad avarterna utsätter systemet för.
Socialdemokraterna har tillsatt en grupp som under ledning av Carin Jämtin ska komma med förslag på hur frågan om övervinster i välfärden kan lösas. Det är ingen lätt uppgift eftersom utgångspunkterna för diskussionen är så olika. LO har fattat ett kongressbeslut som är väl svårt att genomföra med tanke på hur stor del av välfärdssektorn i Sverige idag som drivs med vinster som mål redan idag. Det är helt enkelt inte trovärdigt att idag påstå att de etablerade vinstgivande företag, organisationer, kooperativ och enskilda utförare ska föbjudas att ta ut vinster ur sina verksamheter. Samtidigt är det nödvändigt att kapa bort de idag stora möjligheter som finns att skriva ut månatliga checkar på välfärdssystemet och flytta dem till skattefria konton utomlands eller stycka upp fungerande verksamheter i olika bolag för att hindra insyn i dem.
Jag tror att en nyckelfråga i denna diskussion är möjligheten till insyn och granskning. Avarter förekommer inom alla system, så även inom de helt igenom statliga eller kommunala utförarna. Risken för korruption, maktmissbruk och misskötsel finns hela tiden i ett samhälle som väljer att finansiera en stor del av sin välfärdssektor via skatter. I Sverige har vi klarat denna risk bättre än många andra länder genom vår långa tradition av offentlighet i alla myndigheter och tydliga system för revision. Offentlighetsprincipen som gäller för alla myndigheter ger medborgare rätt till insyn och granskning vilket antagligen besparat oss många korruptionsskandaler som undergrävt andra länders välfärdssystem där tilltron till staten som garanti för jämlik behandling undergrävts under århundraden. I Sverige har vi istället utvecklat en fungerande revision av offentliga verksamheter och gett medierna full insyn och meddelarskydd i akt och mening att förhindra misskötsel.
Det känns därför främmande när företag kliver in i välfärdssektorn med dolda motiv och dolda böcker. De omfattas inte av vare sig meddelarskydd eller offentlighetsprincip utan kan verka i en sektor utan insyn från andra. Frågan är om inte just denna brist på offentlighet är kärnan i problemet med övervinsterna. Det är ju inte vinsten i sig som är problemet utan vad den används till. När vi inte kan granska bolags verksamheter kan vi aldrig vara säkra på att inte våra gemensamt avsatta välfärdsmedel används till just kvalitet utan till och med missutnyttjas.
Mitt förslag till den socialdemokratiska vinstgruppen är att pröva om inte ett system kan införas där krav på att offentlighetsprincipen och offentliga revisorer aka gälla för de utförare som nyttjar skattemedel för sin verksamhet. Offentlighetsprincipen kunde helt enkelt följa skattemedlen. Om ett företag säger sig vara ovillig att öppna sina böcker för offentlighet eller revision så är det ju antagligen just det företaget som inte passar in i välfärdssystemet. Marknaden är ju dessutom fri utanför den skattefinansierade sektorn och kan fortsatt vara ett alternativ för de internationella bolag eller andra som av affärsmässiga skäl inte vill öppna sig för granskning.
Offentlighetsprincipen är så djupt rotad i den svenska traditionen att jag tror att den snabbt skulle vinna gehör som princip också för den privat utförda delen av välfärdssektorn. På detta sätt kan frågan om vinster i välfärdssektorn föras över till en allmän granskning och därigenom skulle branchen självsaneras av alla de seriösa utövare som kommer eller som redan etablerat sig i välfärdssektorn.

4 svar till “Ett förslag mot övervinster i välfärdssektorn: Tillämpa offentlighetsprincipen för alla i välfärdssektorn

  1. Du skrev: Risken för korruption, maktmissbruk och misskötsen finns hela tiden i ett samhälle som väljer att finansiera en stor del av sin välfärdssektor via skatter!!! Jag menar: Vad finns det för alternativ! Ska medborgarna betala själva när vi via våra skatter har betalt detta i förskott!! Min uppfattning är den att dom som arbetar i den offentliga sektorn säkert vill göra ett bra jobb men vaggas in i ett system som ”sitter i väggarna”. Börja se dom som anställs som kompetenta människor som drivs av en stark känsla att vilja göra ett bra jobb. Betal marknadsmässiga löner, ställ krav på uppföljning och resultat. Visa intresse! Låt dom få och ta ansvar och ge tillbaka erkännande och bra löner. Jag är helt övertygad om att de skattefinansierade arbetena då också kommer att visa resultat!

    • Jag håller med dig till hundra procent, men jag drev endast tesen att offentlig makt riskerar att korrumperas utan kontrollsystem såsom t ex offentlighetsprincipen och revisioner.

  2. Alla system riskerar korrumption och maktmissbruk! Du skriver att vi måste ha kontrollsystem såsom offentlighetsprincipen, självklart-, och revisioner! Vi har krav på revisioner varför dom inte tillämpas har jag ofta undrat över. Alla aktiebolag över en viss storlek måste ha auktoriserade revisorer! Dessa i sin tur har bokföringslagen som sin uppdragsgivare- staten- att bolagen efterföljer de regler som lagen säger. Hur kan då alla dessa skandaler hända! Vi har tvingats följa Göteborgs bostadsnytta som man bara förvånar sig över hur det kan hända! Nu senast Tillväxtverkets utsvävningar! Vilka skatteregler följer dom kan man undra. Ställ samma krav på alla bolag som har med pengar att göra. Låt skatteverkets regler bli alla bolags regler. Korrumption och maktmissbruk är svulster som systemen måste kontrollera annars ”pluppar” de upp hur lätt som helst. Just nu är det journalisterna som ser till att vi har en något så när disiplin annars hade det säker sett ännu värre ut!

  3. Intressant förslag att ”Offentlighetsprincipen kunde helt enkelt följa skattemedlen.”
    Det är verksamheten som ska vara drivkraften inte att jtäna pengar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s