Svar på Nordin & Larsson i SvD 2012-07-13

Bildspel: Problemlösare Slussen

Idag svarar jag och Stellan Hamrin på Sten Nordins och Joakim Larssons debattartikel om översvärmningsrisker i mälaren. Här är vårt svar:

Nya Slussen-planen ökar riskerna för översvämning !
Det finns bättre och säkrare alternativ som kan genomföras snabbare.
Alla är överens om att kapaciteten för Mälarens avrinning ut i Saltsjön måste förbättras. Men frågan är hur och när det ska göras. Sten Nordin (M) och Joakim Larsson (M) vill lägga större delen av denna kapacitetsökning i Slussen, och detta med flöden motsvarande Dalälvens värsta vårflod, med allvarliga risker för erosion, ras och stora giftiga slamtransporter ut i skärgården.
Frågan om översvämningsrisker i Mälaren måste ses i ett större perspektiv. Det handlar både om att utjämna vattenflöden till Mälaren och att öka kapaciteten för avrinning ut i Saltsjön. Den förbättrade avrinningen bör spridas och fördelas till flera ställen för att undvika alltför stora vattenflöden på ett ställe. En del av denna förbättrade avrinning kan relativt lätt ordnas genom att återskapa den gamla Polhemsslussens vattenränna. Nya vattentunnlar på lämpliga ställen kan också snabbt förbättra avrinningen. Tillsammans med ökad kapacitet i Södertälje, Hammarbyslussen, Stallkanalen och Norrström kan man förebygga risken för översvämning i Mälaren.
Den mer långsiktiga frågan om högre havsvattennivåer, på grund av växthuseffekten, måste också hanteras vid en hållbar förnyelse av Slussen. Stadens plan för Nya Slussen grundar sig på gamla prognoser (kajnivå +1,7 m). SMHI aviserar redan nu nya prognoser under 2013. Genom att tillämpa samma principer för höjdsättning av gator mm som staden nu gör i Norra Djurgårdsstaden (kajnivå +2,4 m) kan Slussen få en bättre garanti mot översvämningar i framtiden.
Problemet med stadens planering av Nya Slussen är att man inte gjort tillräckligt grundliga utredningar om bland annat vattenfrågan. Stadens ansökan om ny vattendom prövas nu av Mark- och miljödomstolen. Flera experter har allvarliga anmärkningar mot underlaget för stadens ansökan och frågan är om ansökan kan godtas i befintligt skick.
Det finns en stor risk att stadens dåliga hantering av Slussenplaneringen kommer att försena en angelägen förnyelse av Slussen och en hållbar lösning av vattenfrågan.
Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd
Stellan Hamrin (V), fil dr limnologi, fd vattenexpert på Miljödepartementet

Annonser

5 responses to “Svar på Nordin & Larsson i SvD 2012-07-13

 1. Jag kan lugna dig med att den f d vattenexperten Hamrin har fel när han påstår att flödet genom Slussen skulle bli ”som Dalälvens vårflod”. Medelhögvattenföringen i Dalälven är 985 m3/s. Hela Mälarens medelvattenföring är 163 m3/s, alltså bara 1/6, varav bara hälften tappas vid Slussen. Det handlar alltså om en tolftedel av vad han uppger.

  Att man skapar möjlighet att tappa av så mycket i händelse av katastrofal översvämning innebär inte att man gör det hela tiden. Skulle man tappa 85 milj m3 om dagen så skulle Mälarens yta sjunka snabbt, det förstår nog en limnolog, även om han säger något annat av partitaktiska skäl (Hamrin är liiksom du politiker i ett ombyggnadsfientligt parti, v).

  Tyvärr har Hamrins envetna kamp mot ombyggnaden medfört högre risker och dessutom lägre trovärdighet för båda de partier han och hans stadsbyggnadskonservativa meningsfränder lyckats dupera.

  • Frågan är väl vad som händer vid ett krisläge? Klarar bottensedimenten en sådan avbördning. Det har inte utretts. Så varför säkra vattenflöden på ett sätt som riskerar att riva upp näsets botten.
   Liksom det står i artikeln är både (s) och (v) positiva till en om ombyggnad av Slussen. Vår fråga gäller hur? Och som du vet är vi inte nöjda med den nu föreslagna lösningen.

   • Bottensedimenten i ”näset” (som mest består av gamla utfyllnader från 30-talet och århundradet innan) kommer ändå att grävas bort. Kom också ihåg att avtappningskapaciteten byggs ut till att klara ett tiotusenårsflöde, dvs en situation som bara inträffar statistiskt en gång vart tiotusende år. Risken att dammluckorna behöver öppnas helt är alltså ganska liten.

    Att utnyttja den gamla Polhemsslussens ränna är en god tanke. Faktum är att det är precis vad man gör. Tillskottet i avtappningskapacitet blir i och för sig inte så stort eftersom tvärsnittet av Polhemsslussen bara är 20 m2 – att jämföra med dagens 65 m2 och framtidens 430 m2.

    Skulle man som du föreslår välja att bygga en tunnel istället så skulle den behöva vara hela 25 meter i diameter, bara några meter mindre än Katarinahissen. Med en tunnel får man dessutom kraftig bottenerosion redan vid måttliga avtappningsvolymer. Läs mer här:
    http://stockholm201.blogspot.se/2011/09/slussenmyter-del-5-syndaflod-i.html

    Avtappningsproblematiken löser Nya Slussen således ganska bra, speciellt med tanke på att Södertäljealternativet inte klarar att släppa ut vattenvolymer som stuvas upp i östra Mälaren vid kraftig västvind. Den liggande planens brister hittar man istället på ett helt annat område, nämligen att den riskerar att omöjliggöra eller i varje fall kraftigt fördyra en dragning av T-blå förbi Slussen, vilket är en nödvändighet om man inte ska överlasta T-centralen. Det borde ni inom (s) verka för. Kanske det finns en chans att fortfarande få in stationen genom s k enkelt planförfarande? Det gäller att agera nu, för den frågan är synnerligen viktig, till skillnad från bottensedimentens frid.

    http://stockholm201.blogspot.se/2012/03/tunnelbana-till-nacka-gor-inte-om-gor.html

   • Jag köper inte argumentet 10.000 årsflöde. Det argumentet har tagits fram av en PR byrå. Det förutsätter nämligen att havsnivån är oförändrad. Staden har istället bortsett från det faktum att havsnivån stiger med mer än landhöjningen och att takten ökar. Hur nu mycket inom 50 år vet ingen, men nya Slussen har lägre nivå än Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.
    Det är ett större problem än eventuella krisläge närmaste åren.
    I övrigt håller jag med dig om att planen borde utgå från kollektivtrafiken iställlet från den galleria som nu inte blir av. Det ryms mycket inom nu gällande plan och därutöver kan enkelt planförande säkert användas för justeringar.
    Med vänlig hälsning,
    Tomas

 2. Eftersom de fakta jag gorde dig uppmärksam på tydligen var lite ”fraliga” så har du valt att inte publicera mina senaste två inlägg. Den som vill kan läsa hela konversationen på yimby.se:

  http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=1168&page=1

  Med vänlig hälsning,
  Herbert, Tingesten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s