Varför ska Nackaborna få fängre restid till jobbet?

Ikväll beslutar alliansen om att bygga en ny bussterminal i Katarinaberget. De vet inte vad den kommer att kosta. De vet inte om någon annan vill vara med och betala. De vet inte om den behövs efter det att Tunnelbanan byggts ut till Nacka. Men en sak vet alla. Det blir längre för bussresenärerna att gå vi bytet mellan buss och tunnelbana. 200-400 meter längre att gå varje morgon och kväll. Skillnaden i längd beror på vilken buss du tar. Restiden till och från city förlängs därmed med en promenad till skillnad från idag då bussarna angör tunnelbanan i det bästa läget, precis rakt under.
Skälet till att bussarna nu får flytta på sig är att alliansen planerar att ge de tunnebanenära lägena till en ny Galleria som hör ihop med nya Slussen.
Jag menar att en ny bussterminal självklart ska ha det bästa läget. En investering i storleksklassen 2 miljarder måste leda till förbättringar och kortare restider, annars är det dåligt använda resurser.

I övrigt på kommunfullmäktige tänker jag ställa en fråga till alliansen om varför de planerar att låta allmännyttan gå med i Fastighetsägarna, en branschorganisation för privata fastighetsägare. Det finns en branschorganisation för allämännyttiga bolag som heter SABO men den lämnade alliansen för några år sedan. Hur som, kanske detta inte vid första anblicken ser ut som någon kioskvältare, men om vi betänker att Fastighetsägarna är en av de starkaste förespråkarna för marknadshyror så blir frågan större. Sverige har dessutom en särskild lagstiftning som reglerar allmännyttiga bostadsbolags verksamhet och om denna kan den nya branschorganisationen ingenting. Om nu alliansen genomför detta undrar jag om våra allmännyttiga bolag får ett inflytande motsvarande den storlek kommunens bolag har vs de privata? Eller har inflytandet sålts bort för att möjliggöra ett inträde?
Jag menar att Stockolms allmännyttiga bolag har mer att tjäna på att vara med i den branschorganiation som kan allmännyttans villkor, alltså SABO, och att det är dumt att politisera hyressättningen såsom alliansen riskerar att göra med detta förslag.

Annonser

One response to “Varför ska Nackaborna få fängre restid till jobbet?

  1. 2007 beslutades i kommunfullmäktige att utreda bebyggelse ”VID” Årstafältet. Hur har vi hamnat i dagens senario där utredarna i princip inte kan lova att lämna något grönt alls när man sätter spaden i jorden för att exploatera Årstafätlet – hur kunde ”VID” bli att exploatera hela landskapsparkens yta!??! Berätta för mig vad nytt som tillkommit som gör det möjligt enligt PBL att riva upp den gällande detaljplanen. Alla nya planer för förtätning som tillkommit sedan Landskapsparken antogs snarare stärker behovet av ett nära, väl tilltaget rekreationsområde även i söderort.

    Om några dagar den 14 juni tar exploateringsnämnden beslut om fortsatt utredning av Årstafältet. Redan nu har man tilldelat byggbolag mark – I den senaste lägesrapport pekar handläggare på ytterst osäkra markförhållanden, att man vill ha mer pengar för att utreda och samtidigt har man föreslagit enklare grundförstärkning för att låta den ekonomiska kalkylen verka positiv… Vad handläggare och styrande politiker fortfarande mörkar är att Årstafältet sedan 2000 är detaljplanerat som Landskapspark, parken är till hälften utvecklad, ca 50 miljoner har använts bara i anläggningskostnader. Man redovisar inte hur grönkompensationen ska se ut. Handläggare påstår att tillgången på rekreationsområden i området är god, trots att man alltså tänker sig genomföra Årstastråket (där man i programmet på upprepande ställen trycker på att hela Årstafätlet måste ställas ordning till Landskapspark och rekreationsområde) och trots att man nu alltså även vill exploatera Årstafältet med bebyggelse… I dagsläget står inte heller klart om hela Årstaskogen kommer fredas… den sittande majoriteten har i år påbörjat en ny utredning trots att utredningen stod klar redan 2006. Nu planeras ny bebyggelse i den lilla skogsgläntan som är kvar, Nu bebyggelse i Årstadal, ny bebyggelse i slakthusområdet… I den senaste lägesrapporten för Årstafältet nämner man även att ett högre exploateringstal kan komma bli aktuellt om projektet verkar gå med förlust… En annan nyhet är även att den nya stadsparlken för den nya stadsdelen inte heller kommer stå klar förrän 2030…

    I år firar Årstafältets koloniområde 10 år – detta firar Stockholms stad med att säga upp koloniföreningen! När Nätverket Årstafältet ber stadsdelen om föreningsbidrag för att uppföra en tillfällig skateanläggning med anledning av att de barn och unga som bor i område aldrig får tillgång till någon permanent anläggning föreslår stadsdelens tjänstemän att inte ge något stöd eftersom området är under utredning, trots att vi både fått stöd av exploateringskontoret (som utreder platsen) och Trafikkontoret (som upplåter platsen och bidrar med asfalt) och Kulturförvaltningen som bidragit med en del-finansiering…

    Vi som bor här funderar vad det är man vill med bygg-projektet ”det nya Årstafätlet” blir vårt rekreationsområder förvandlat till ett getto tillsammans med den kvalitetssänkning som det blir för oss som bor i de äldre stadsdelarna kring Årstafätlet eller kommer det bli lyx-bostäder för höginkomstagare som inte behöver tillgång till nära rekreataion?

    Behandlingen av medborgare som i dag bor i Årsta, Enskede – Östberga är bedrövligt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s