Stockholm behöver en klok investeringspolitik för tillväxt och jobb

Jämfört med andra EU-länder ligger Sverige i bottennivå gällande investeringar i infrastruktur och bostäder. Samtidigt har vi 8 procents arbetslöshet och 25 procents ungdomsar arbetslöshet. Bostadsbristen i Stockholm är skriande, 300.000 står i bostadskö, 80.000 studenter ska dela på 12.000 lägenheter och trots detta faktum färdigställdes endast 63 studentlägenheter förra året.
I Stockholm är byggnadstakten något högre än i övriga landet, men fortfarande långt ifrån de nivåer som skulle tillgodose behoven.
Det finns många orsaker till varför investeringar i infrastruktur och bostäder är så låga.
För det första har Sverige ett alldeles för krångliga regler och processer för byggnation. Den nya plan och bygglagen lämnar alldeles för många frågor obesvarade för en investerare. Hur går en överklagandeprocess? Går det att överblicka hur processen fram till byggstart kommer att se ut eller är de många överklagandemöjligheterna en besvärande risk för ökade kostnar eller t o m förgävesplanering. Vad är ett riksintresse t ex hur värderas det? Går det att överblicka tid och kostnader? De här frågorna ställer varje sund investerare och tyvärr är svaret att Sveriges regelverk skrämmer investerare från framtida möjliga marknader i bl a Stockholm.
För det andra är statens stöd till investeringar i nyproduktion av bostäder helt borttagna sedan 2006. Systemet var fullt utbyggt en statlig utgift om 40 mrd kronor, som syftade till produktion av billiga lägenheter och till ökad investeringsvilja på byggmarknaden. Systemet är numera helt avvecklat. Det var ett av alliansens första beslut att avskaffa de sista bostadspolitiska subventionerna. Lägger vi samman utgifterna för ROT, RUT, och ränteavdrag för bostadslån så är de lika stora utgifter som när bostadssubventionerna för nyproduktion var fullt utbyggda, alltså 40 miljarder kronor. Vi har alltså en nuvarande bostadspolitik som subventionerar redan boende med lika mycket som vi tidigare stödde nyproduktionen med. Det har framfört att de tidigare bostadssubventionerna endast kom byggherrarna till del, men det stämmer inte. Byggandet av billiga hyreslägenheter har ersatts av byggande av bistadsrätter och dyra hyreslägenheter.
För det tredje är den politiska ledningen både av landet och staden för otydlig med vad man tänker genomföra för byggprojekt. Vi skulle behöva en konkret plan för investeringsbehoven för de kommande 50 åren där vi slår fast tydliga platser för vart vi vill se den grundläggande infrastrukturen växa fram. Just nu låser sig istället fråga efter fråga pga den politiska majoritetens oförmåga att ta tydliga och kloka planer. Tunnelbana till Karolinska sjukhuset tvingas bort pga enskilda moderaters motvilja mot T-bana. Handelskammaren och samtliga investerare runt den nya HAGA-staden har pekat på värdet av en T-bana framför spårvagn. Idag omförhandlas de redan tecknade avtalen om markpriser där staden nu få mindre betalt för den pga att t-banan uteblir. Solnas chanser att få en T-bana blir nästan omöjligt att uppnå i framtiden om inte T-banan byggs till Karolinska i samband med att den nya stadsdelen växer fram. Det här är bara ett exempel på kortsiktig planering, men det finns tyvärr fler. Danviks lösen som aldrig blev av, Slussen som planeras utifrån politisk prestige istället för de behov som kollektivtrafiken behöver osv.
Istället behöver vi tydliga lösningar och genomförbara visioner som tar sikte på en fortsatt stark utveckling av Stockholm på lång sikt. En fortsatt utbyggnad av T-banan är en given del av en sådan plan. Inom 50 år vill jag se en kanske t o m två ringar runt vårt T-banesystem. Så skulle förutsättningarna öka för nya bostäder kring kollektivtrafikförsörjda stationer och stadsdelar. Jag vill bygga helt nya bostads- och arbetsplatser i bra lägen. Stockholm kommer att växa och utvecklas, frågan är bara hur? Jag efterlyser en bättre investeringspolitik och en långsiktig plan för Stockholms byggande.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s