Bostadsbyggande och stadsbyggnad, viktiga frågor på socialdemokraternas årsmöte i Stockholm

20120421-110643.jpg
Socialdemokraternas i Stockholms årsmöte, ABF-huset

Bostadsbristen och stadsplanering är betydande frågor när socialdemokraterna i Stockholm samlas till årsmöte i helgen. 200 ombud från alla s-föreningar i staden diskuterar och beslutar om olika politiska frågor inför framtiden.
Bland de ca 160 motioner som ska behandlas handlar en fjärdedel om stadsbyggnadsfrågor, ett brett spektra mellan hur vi bygger den goda staden, till vart vi kan bygga nya bostäder och arbetsplatser framöver.
En ny social bostadspoltik eftelyses av Farsta (s), Värtans (s) och södermalms broderskapsgrupp. Avvecklingen av den statliga bostadspolitiken i kombination med marknadsinriktad kommunal bostadsplanering har gjort situationen hopplös för många ungdomar och medborgare som saknar eget kapital. Socialdemokraterna i Stockholm uppmanas att lyfta frågan fram till partikongressen nästa år för att få till stånd en ny satsning på en mer jämlik bostadsmarknad.

”Vem har stulit våra visioner?” utropar Sätra (s) och menar att drömmen om en mer jämlik stad hänger ihop med en fungerande bostadsmarknad där alla medborgare har rätt till en bostad. De kräver en lokal folkomröstning om utförsäljningar av stadens tillgångar och särskilt då bostäder.
Att stoppa ombildningar från allmännytta till bostadsrätten och att ge hyresgäster ett större rättsligt skydd i samband med ombildningar är andra krav som förs fram i flera motioner.

En mycket intressant motion från Rinkeby (s) tar upp behovet av en stadsplanering som möjligör etablering av nya arbetsplatser till stadsdelarna med hög arbetslöshet runt Järvafältet. De menar att ett samlat agerande från samhällets sida med allt från utbildning till markupplåtelser till företag skulle kunna varaktigt skapa nya jobb i stadsdelar som Rinkeby där sysselsättningsgraden idag bara är 50 procent. Ett sådant utvecklingsarbete bör med fördel kunna genomföras i dialog med medborgarna.
Infrastrktur, kollektivtrafik och förbättrade tillväxtmöjligheter med hjälp av en samlad planering efterlyses av flera föerningar samt ett övergripande bostadsbyggnadsprogram som skulle vara plattform inför nästa val. Här har styrelsen sett möjligheter och bifallit motionen, så det kan sägas redan nu innan debatten börjat, att stadsbyggnadsfrågorna kommer bli ett allt viktigare område för oss socialdemokrater i Stockholm. Med våra många lokalföreningars hjälp kan vi göra ett konkret byggnadsprogram som kommer väcka stor respekt och förtroende bland väljarna inför nästa val. Tänk när vi vunnit valet och fått mandat av väljarna för att genomföra ett konkret stadsbyggnadsprogram, då blir det också möjligt att skapa en mer jämlim bostadspolitik.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s