Bussgaraget kommer att fälla Slussen

Allvarlig kritik mot bussterminalen

Det behövs ett nytt Slussen som är modernt, funktionellt och hållbart över tid. Vid sidan av T-Centralen är Slussen regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Bussresenärerna från Nacka och Värmdö förtjänar en bättre bussterminal. Vi utgick därför ifrån att den nya bussterminalen i Katarinaberget planerades i tätt samarbete med SL. Att så inte har varit fallet är för oss helt obegripligt. Att förslaget till bussterminal därför nu får skarp kritik av SL är kanske föga förvånande men det är samtidigt djupt oroväckande. Stockholms stad kan ju omöjligen gå vidare med ett förslag till bussterminal som SL ställer sig kritisk till på avgörande punkter. Inte minst mot bakgrund av att staden säkerligen förväntar sig en medfinansiering från SL.

Frågan om Slussens framtida utformning är komplex och berör inte endast Stockholm. Även om staden ensamma fattar de avgörande besluten så är ett tätt samarbete med alla andra berörda nödvändigt vad gäller både planer och genomförande. För oss socialdemokrater så betyder Slussen mycket som kulturhistorisk plats, men när vi pratar om Slussen så har vi framför allt fokus på hur det fungerar idag och hur det ska se ut och fungera i framtiden. Vi vill inte se ökad biltrafik i Gamla stan eller ökad andel bilresor i Nacka/Värmdö. En förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka är ett effektivt och attraktivt sätt att avlasta Slussen, förkorta restiderna, samt öka kapaciteten och andelen som reser kollektivt. Denna sträckning är också nyligen utpekad som prioriterad i Trafikverkets utredning till regeringen. Vi kräver därför att en förstudie om tunnelbana till Nacka startar snarast möjligt.

Trots att Slussen i mångt och mycket är en trafikapparat så har SL involverats i liten grad i de omfattande ombyggnadsförslagen. Det har rättmätigt också kritiseras. Vi är därför mycket förvånade över att den bristfälliga dialogen verkar ha fortsatt och gällt även när det gäller planeringen av den nya bussterminalen i Katarinaberget. Graden av dialog med Nacka och Värmdö har också varit alldeles för låg. Det är boende i dessa kommuner som främst kommer att nyttja terminalen och under ombyggnationen drabbas av provisoriska lösningar under flera års tid. Enligt SL:s tidigare bedömningar så blir trafikkonsekvenser av Stockholm stads nuvarande planering av Slussens ombyggnation helt orealistiska. Det skulle handla om att Saltsjöbanan kortas av till Sickla under 5-8 år, att Katarinavägen stängs av för all trafik under två år, samt att en del av Nacka/Värmdöbussarna får en temporär bussterminal på pråm underfem år. Det är oacceptabelt att stadens borgerliga majoritet med liten marginal klubbar igenom ett historiskt beslut utan större fokus på resenärerna i kollektivtrafiken.

Många ställde sig inledningsvis positiva till en ny terminal i Katarinaberget då det utlovades bättre bytesmöjligheter och en inglasad och attraktiv miljö för bussresenärerna. Att ingen kunde redovisa kostnaden väckte dock en viss skepticism. Nytta måste alltid kunna ställas mot kostnader och det bör på förhand vara klart vilket ekonomiskt åtagande som ligger på SL. Vi ser nu också att kritiken mot bussterminalen handlar om helt basala frågor som el, brand och vatten, samt risk för inverkan på tunnelbanetrafiken. SL:s invändningar mot terminalen är allvarliga eftersom de är på en övergripande nivå. Av erfarenhet vet vi att synpunkterna kommer bli ännu fler ju längre ner på detaljnivå man kommer. Nu måste förslaget arbetas om utifrån SL:s synpunkter. Det måste också tas fram en realistisk kostnadsberäkning och en förhandling ske om hur dessa kostnader ska fördelas.

Tomas Rudin (S), oppositionsråd Stockholm

Lars Bryntesson (S), oppositionsråd Värmdö

Hans-Åke Donnersvärd (S), oppositionsråd Nacka

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd

(Denna artikel publicerades på SvD Brännpunkt den 18/3)

Annonser

12 responses to “Bussgaraget kommer att fälla Slussen

 1. Planen har förvisso tagits fram i samarbete med SL. De här nya synpunkterna tror jag inte SL heller hade tänkt på innan, det rörde sig ju om att man ville ha någon decimeter mer takhöjd för att kunna ta ut eventuella framtida tvåvåningsbussar med bärgare. (Tvåvåningsbussar kan f ö inte passera bron i nuvarande Slussen heller, vilket borde vara ett lika starkt argument mot den).

  En annan synpunkt var lutningen på utfartsrampen i kombination med trafikljuset. Mitt tips är att det blir en lösning där man då helt enkelt tar bort trafikljuset och reserverar en östgående fil för bussarna (som idag).

  • Ja, nuvarande lösning har bara den fördelen att bussarna kommer ända in till T-banan vilket medför en snabb avstigning och kort angöring för resenärerna. Den föreslagna lösningen innebär upp till 400 meters extra gångväg för den som ankommer de yttersta platserna i garaget. En ny bussterminal bör både ta hänsyn till resenärernas behov av korta resvägar, ekonomi och praktiska genomförandemöjligheter. Beskedet att T-banan kommer att byggas till Nacka förändrar hela scenariot. SL har tyvärr inte varit med i tillräcklig utsträckning i planarbetet. Deras remissvar är förödande läsning där de upprepar om och om igen att de inte blivit lyssnade till.

 2. Jag delar din åsikt att bussterminalen bör anpassas bättre till Nackabanan. Så här tycker jag man ska göra:

  http://stockholm201.blogspot.com/2012/03/tunnelbana-till-nacka-gor-inte-om-gor.html

  SL:s yttrande om terminalen finns här:

  http://sll.se/Handlingar/Trafiknämnden/2012/febr/Ärende%209%20TN%201202-0030%20Yttrande%20över%20detaljplan%20ny%20bussterminal%20vid%20Slussen.pdf

  Där sägs inget om några extra 400 m gångväg eller att man inte blivit lyssnade på, däremot vill man ha bort den föreslagna ingången från Stadsgården, öka på takhöjden något, och fixa så att bussar inte behöver stanna i utfartsrampen. Plus lite andra småsaker, som att ljusinsläppslanterninen ska vara stor nog. Alltså mest eftertankar. Att SL varit involverat i processen framgår av slutorden:

  ”SL fortsätter ett fortsatt gott samarbeta med Stockholms Stad gällande Slussen projektet.” [sic]

  • ok. vi läser dokumenter olika. kanske beroende på att jag också hör vad mina kollegor från landstinget rapporterar från deras informationer.
   tredje stycket i sammanfattningen tar upp att avstånden för resenärerna blir längre. mäter du på modellen eller detaljplanen blir det 400 meter längre för den som stiger av längst bort.
   i fjärde och sista stycket i sammanfattningen skriver SL att det krävs en överenskommelse mellan staden och SL innan en bussterminal lan beslutas. kan tyckas vara självklart, men är just ett påpekande om att samarbetet hittills inte utgått från SLs behov utan från stadens behov av att flytta terminalen. de tänker nämligen inte betala för mer än deras behov. resten är politiska för samarbeta kring andras ideer som andra betalar är ju inget svårt alls.

 3. I planbeskrivningen sägs att ”mycket få bussar kommer att använda de bortersta ankomst- respektive avgångsplatserna.” De används enbart i rusningstid och då bara av 20% av bussarna. Den maximala gångvägen är 315 meter (ankomst) resp. 365 meter (avgång). De siffrorna har tagits fram av SWECO i samråd med SL.

  Vi ska också komma ihåg att behovet att flytta terminalen uppkom pga att man ville tillmötesgå önskemålen om att sänka nivån på överdäckningen. Terminalen ersattes då av en park. Det hade det goda med sig för SL att de nu kunde få alla utrymmen de anser sig behöva.

  • Du är noga du och det är bra. Så låt oss konstatera att vart femte resenär har 365 meter till sin buss i rusningstid. Övriga har något kortare men i samtliga fall mycket längre än idag. Allt för att en galleria har det ur kommunikationssynpunkt bästa läget i denna nya plan.

 4. Det går inte att placera bussterminalen där gallerian ligger (dvs rakt under Katarinavägen), för där är det för trångt för en bussterminal, åtminstone om perrongerna ska vara inglasade.

  Däremot har det talats om att behålla terminalen där den ligger idag. För- och nackdelarna jämfört med Nya Slussen kan du jämföra här:

  http://stockholm201.blogspot.se/2013/01/slussen-plan-b-en-analys_14.html

  • Jag håller med dig om detta, men i stadens nuvarande förslag till då är den nuvarande platsen för bussterminalen omgjord till galleria/handelsplats. Det är denna del av detaljplanen som varit utgångspunkten för stadens planering eftersom en preliminär markanvisning gjordes för gallerian innan detaljplanen i övrigt var framtagen. Självklart bör bussterminalen placeras närmast t-banan.

   • Nej. Tittar du på plankartan så ser du att lokalerna märkta ”handel” inte överlappar den nuvarande bussterminalen på någon enda punkt förutom en yta på ett tjugotal m2 utanför t-entrén. Du tänker förmodligen på detaljplanen som var aktuell fram till våren 2012 (där det lappade över med ca 1000 m2, runt en tiondel av bussterminalens yta).

    Gallerian har aldrig varit bestämmande för något utan är helt enkelt en användning för utrymmen under överdäckningen som har blivit över. I tidigare planversioner låg den under den upphöjda Stadsgårdsleden, men när leden sänktes för att åstadkomma Katarinaparkens sluttning så fick gallerian flytta till ytorna runt gången mellan kajplansentrén och bussterminalen i berget.

    Det som ffa har tagit över ytan där dagens terminal ligger är inte gallerian utan Stadsgårdsleden, som har fått en sydligare dragning än idag. Om du inte har tid att kolla plankartan kan du bara slå ett snabbt pling till Stadsbyggnadskontoret för att få det bekräftat.

    Beslut blir alltid bäst när man baserar dem på fakta. Kan rekommendera länken ovan just i policybeslutsprofylaktiskt syfte.

 5. Intressant diskussion! Vad kallas störningen? Jag tror att man vill spränga grottan för att det kostar mera pengar.

 6. Bra artikel! – glömde jag helt bort att säga.

 7. Man kan faktiskt inte mena allvar med en bussterminal där bussarna ska backas ut från hållplatserna. Jag hoppas att det där är ett aprilskämt. Jag är bara nyfiken på vem som kom på det. Skämtet.
  Man tycks ha glömt bort att det är människor som ska köra bussarna. Människor som precis som passagerarna även andas luft -och dagligen skall tvingas tillbringa timma därnerer i dieselröken. Fast just detta duger ju inte ens till ett dåligt skämt. En skandal däremot.
  Keep up the good work, Tomas!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s