Sverige behöver ett Stockholmspaket

Stockholm står inför stora utmaningar. Bostadsbrist, kompetensbrist, trängsel och miljöproblem. En rekordtillväxt väntar de närmaste 30 åren. Redan nu växer Stockholm snabbare än alla andra huvudstäder i Europa. Urbaniseringen har tagit fart i Sverige, liksom i övriga världen. Allfler söker sig till huvudstaden för att jobba, plugga eller leva.

Det är svårt att överblicka förändringarna som måste till i vår stad, men alltfler börjar inse att staden redan ligger efter i sin planering. Vi krattar i en rabatt medans hela trädgården håller på att växa igen. Trängselproblemen ökar och vi är bara i början av en lång rad av problemställningar. 80.000 studenter konkurrerar om 12.000 lägenheter. Framkomligheten i staden minskar. Tunnelbanan är på flera sträckor full och behöver öka sin kapacutet. Transporterna på vägar tilltar i samma takt som vi efterfrågar nya produkter i våra butiker, bostadspriserna skjuter i höjden.

I grunden är detta med tillväxt något positivt. Det är roligt att många vill flytta till Stockholm. Det är underbart att barnafödandet skjutit i höjden och det är bra att fler arbetar i vår region. Men de behov av utbyggnad som staden står inför måste lösas mycket snabbare om inte problemen ska bli ohanterliga. Vi måste investera för framtiden i så gott som alla kommunikationer och servicefunktioner.

Här är några exempel som jag tror vi behöver fatta beslut om inom kort:

Bygg ut T-banan. I första hand till Karolinska sjukhuset och Nacka. Men på sikt vill jag se en T-banering runt staden för att förbättra tvärförbindelerna.

Bygg östra länken. Vi behöver avlasta innerstaden från de transporter som idag tvingas in till innerstaden från Nacka och Värmdö. En kombinerad T-bana och östlig länk borde utredas skyndsamt.

Inför flexibla trängselskatter som punktbeskattar köer vartefter de uppstår. Alla leder där trängsel uppstår ska omfattas av systemet. Överväg även att införa trängselskatter på vissa vägar inom tullarna i syfte att öka framkomligheten i enlighet med Naturkyddsföreningens förslag. Låt Stockholm besluta själv om vart avgifterna ska tas ut och vad de ska användas till.

Inför en offensiv parkeringspolitik i syfte att få bort bilarna från gator i såväl innerstad som ytterstad. P-hus är att föredra framför gatuparkering. Idag finns teknik som underlättar sådana lösningar t ex P-garderober för bilar.

Ställ om bilparken till elbilar i stor omfattning och låt dem både få ekonomiska fördelar t ex genom reducerade avgifter för tullar och parkering.

Låt intäkter från trängselskatter och p-avgifter användas till omfördelning av privatresande i bil till modern kollektivtrafik.

Men trots alla sidointäkter som dessa åtgärder kan inbringa så räcker inte de ekonomiska medlen till för de infrastruktursatsningar som behövs i Stockholm. Vi kommer att behöva statliga medel och det i en gigantisk omfattning om vi inte ska köra fast i Stockholms utveckling. Och här kommer ett av problemen framöver. Varje krona som investeras i Stockholm följs som regel av en kubbning med resten av landet om motsvarande investeringar i landsbygden. Jag menar att det är två olika investeringsbehov som måste lösas vart för sig. Landsbygden behöver sina lösningar för att uppnå en väl fungerande arbetsmarknad och välfärd. Men om det ska finnas något att fördela behöver vi ett Stockholmspaket av investeringar som står på egna ben och som hela Sverige är med och finansierar. Sverige behöver nämligen Stockholm som tillväxtmotor. Se på dessa siffror: Idag bor 21 % av landets befolkning i Stockholms län. Vi svarar för en tredjedel av landets produktion (bruttoregionalprodukten 31%) och vi betalar in 50 % av alla landets skattemedel. Hela Sverige behöver denna höga produktivitet och vår tillväxt för att utvecklas. I konkurrens med omvärlden är Sverige i behov av starka arbetsmarknadsregioner där Stockholm med omnejd är helt avgörande pga dess ekonomiska storlek. För att undvika tillväxtbromsar för näringsliv och arbetsmarknad behövs stora investeringar. Om landsorten förstod hur viktig Stockholm är för att hela Sverige ska kunna leva tror jag många problem skulle kunna lösas.

Annonser

5 responses to “Sverige behöver ett Stockholmspaket

 1. ”Inför en offensiv parkeringspolitik i syfte att få bort bilarna från gator i såväl innerstad som ytterstad. P-hus är att föredra framför gatuparkering. Idag finns teknik som underlättar sådana lösningar t ex P-garderober för bilar.”

  Va menar du nu???? Ska jag som boende inte kunna ha min bil parkerad i närheten av min bostad? Hur ska jag då kunna ta mig till golfbanan? :-)…Eller annat nöje?… det där lät väääääl populistiskt … och ogenomförbart…

  allvarligt talat: varför ska boende i innerstan inte ha rätt till egen bil?

 2. Jag gillar ditt driv och de flesta av dina förslag. Men:
  1) Du har en felaktig bil av inflyttningen. Jag älskar Stockholm, där jag föddes. Men efter 25 år i Sundsvall TVINGADES jag börja jobba som 08. Det var inget fritt val. Den extrema urbaniseringen världen över är framtvingad av kapitalismens okontrollerade krafter. Stora delar av Sverige avvecklas idag. Se DN häromdan.
  2) Du (och partiet) ger en idealiserad bild av tillväxt. Den som håller på att förstöra förutsättningarna för anständigt mänskligt liv. Hög produktivitet är bra. Men gränserna för rimlig produktionsmängd är sedan länge överskridna i västvärlden. Även tillväxten är påtvingad av den vilda kapitalismen.
  Den nuvarande urbaniseringen och tillväxten leder inte till jämlikhet, arbete åt alla och ekologisk hållbarhet. Den globala arbetarrörelsen måste hitta andra vägar, där jag tror de flesta av dina förslag passar bra in.

  • Hej. Vad härligt med en kommentar som tar sikte på att en annan värld är möjlig. Jag delar din åsikt att socialdemokrater behöver möta de framtida utmaningarna på global nivå för att komma tillrätta med kapitalackumulation och orättvisor. Vi behöver transnationella fackliga rättigheter och globala regleringar av finansmarknaderna för att stärka demokratin. Men utgångspunktför mina förslag är emellertid vad Stockholm kan göra för att möta befolkningstillväxten som är ett faktum. Stockholm växer oavsett och vi måste möta de växande behoven. Med vänlig hälsning, Tomas

 3. Bra förslag och jag hoppas det kommer mera. För att ett maktskifte skall bli möjligt 2014 måste (S) Sthlm vara offensiva utan att bli populistiska.
  En sak att hålla i bakhuvudet hela tiden är att inte gå i samma fälla som moderaterna och prata som om Stockholm = staden innanför tullarna. Den där enorma expansionen som kommer ske de närmaste decennierna kommer till allra största delen, både demografiskt och ekonomiskt, ske utanför tullarna. Därför är det viktigt att nödvändiga projekt som Spårvagn Syd inte läggs i en byrålåda och glöms bort t ex.
  Fortsätt kämpa!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s