500 överklaganden mot moderaternas Slussen

Igår kväll gick överklagandetiden ut för stadens förslag till detaljplan över ombyggnad av Slussen. 150 överklaganden hade igår eftermiddag lämnats in till stadsbyggnadskontoret och 350 till förvaltningsrätten, men det strömmande in nya under hela dagen.
Det är tråkigt att konstatera att så många medborgare känt sig tvingade att överklaga och vända sig till en juridisk överprövning för att få sina argument prövade. Jag är övertygad om att det hade varit bättre om moderaterna hade lyssnat på argumenten och omarbetat förslaget innan de röstade igenom beslutet i kommunfullmäktige med tre rösters majoritet.
Jag blev personligen inbjuden av Sten Nordin till dialog på finansborgarrådets rum i april månad förra året. Han ville veta vilka problem vi såg med den nya planen. Jag framförde socisldemokraternas samlade kritik mot ärendet, som , i stora drag övensstämmer med de nu inlämnade överklagandena. Därefter hände ingenting under fem månader tills dess stadsbyggnadsnämnden skulle ta sitt beslut. Sten hade ignorerat oppositionens och allmänhetens invändningar och tvingade igenom beslutet med argumentet att det var bråttom.
Nu riskerar istället hela den nödvändiga moderniseringen av Slussen försenas ytterligare pga av att slarv begåtts och att flera åsidosättanden av viktiga invändningar gjorts. Bl a har länsstyrelsen tunga invändningar om ingrepp i kulturmiljön samt deras krav på utredning av säkerhet och hållbarhet i planen helt utelämnats.
Vi förlorar tid och pengar pga olitisk prestige och dåligt ledarskap.
Igår gick jag igenom sakägarnas överklaganden och fann fem huvudinvändningar bland dem.
1. Planprocessen har varit felaktig och åsidosatt viktiga demokratifrågor såsom att något programsamråd aldrig gjordes, att trafiklösningen låstes utan plansamråd och att planens grundförutsättning om ett bussgarage i Katarinaberget bröts ur detaljplanen och därmed undandrogs medborgerligt inflytande när detaljplanen antogs om nya Slussen.
2. Ej fungerande trafiklösning. Flera sakägare menar att trafiklösningen kommer att skapa köer och dålig framkomlighet och dra ned onödigt mycket trafik på Skeppsbron.
3. Brister i säkerhetsanalys och långsiktig hållbarhet. Anläggningen löser inte de problem som Mälaren står inför när saltsjön väntas stiga pga den globala uppvärmningen och isarnas avsmältning. Vattnet i Mälaren riskerar saltvatteninträngning under de kommande 100 åren.
4. Tillgångligheten har inte lösts på ett lagenligt sätt. Plan och bygglagen föreskriver att en nybyggd allmän plats ska göras anpassad för alla de medborgare som behöver ta sig fram, även rullstolsburna, barnvagnar, gåhjälpmedel, blinda osv. I den nu föreslagna planen är dessa frågor undanprioriterade. Två hissar räcker inte för att täcka behoven på en anläggnig av den här storleken med så många passager i trappor och backar.
5. Den vackra miljön runt dagens Slussen går förlorad. Glashusen ovanpå Södermalmstorg skymmer utsikten, Gondolens utsikt byggs för osv.
Min slutsats av dessa tunga invändningar är att frågan kommer skickas tillbaka till staden från någon av överprövningsinstanserna och då har vi förlorat ytterligare tid i detta viktiga projekt.

Annonser

2 responses to “500 överklaganden mot moderaternas Slussen

  1. Som jag har förstått det är det 250 överklaganden. Sedan är det ett antal som gått fel för att man inte bemödat sig att gå in på plansidan och ta reda på vart det ska skickas in.

    Frågan är varför så många skickat in fel. Jo Slussenombyggnadsmotståndarna har uppmuntrat att överklaga och de har spridit ut fel adress. Tänk om de även gått in på stadens hemsida och tittat på förslaget de kritiserar. Då kanske vi kunde slippa pseudodebatten där kritik riktats som inte hade med förslaget att göra. Då kanske debatten tillåtit mer plats för kritik på punkter där förslaget faktiskt kunde bli bättre.

    • De inlämnade överklagandena till förvaltningsrätten är inte överklaganden av bygglov utan begäran om laglighetsprövning, vilket förvaltningsrätten är rätt instans för. De resterande överklagandena har gått till kommun respektive länsstyrelsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s