Det kom ett mail om genusperspektiv på staden

Igår skrev jag en artikel på Newsmill om genusperspektiv på stadsplanering. På kvällen fick jag ett mail med tre relevanta frågor från en person som läst artikeln, där jag ombads förtydliga det kursiverade i de tre citaten från artikeln nedan samt hänvisa vidare till källor.

”Våra städer har nästan alltid planerats av män, för män.”

”Kvinnors resande ser exempelvis annorlunda ut än mäns, med fler oregelbundna resor, fler stopp på vägen till och från jobbet och betydligt mer kollektivtrafik”

”Att genus i stadsutveckling innebär att vi försöker skapa miljöer och förutsättningar som också bryter genusstrukturer, men också att vi inte bara tänker kvinnor och män utan också ser hur olika kvinnor och olika män beroende på klass, etnicitet och så vidare har olika perspektiv på staden, olika förutsättningar i staden.”

Jag tycker det var bra frågor och det är roligt att när texter jag skriver har väckt nyfikenhet. Dessutom vill jag gärna utveckla mitt resonemang. Därför publicerar jag här det svar jag skrev till personen som hade de kloka frågorna:

”Din första fråga handlade om vad jag menar med för män. Ett av de tydligaste exemplen på hur staden har planerats för män är det du tar upp i din andra fråga, nämligen resande. Därför passar jag också på att flika in en källhänvisning till siffrorna om resande. De är hämtade från två källor: Rapporten Jämställd samhällsplanering – Förslag på metod som Vägverket släppte 2009 samt kandidatuppsatsen Genusperspektiv på stadsplanering, av Stina Bodelius vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kvinnors och mäns resande ser alltså olika ut. Att män åker mer bil och kvinnor åker mer kollektivt har länge varit känt men det är alltså också så att kvinnor gör fler stopp på vägen till och från jobb. Kvinnor utför någonstans kring 20 procent fler service- och inköpsrelaterade resor än män och cirka 50 procent fler resor för att hämta och lämna barn (Vägverket) och använder därför ofta kollektivtrafiken för att transportera matkassar samt hämta och lämna barn. Trots att kvinnor dominerar i kollektivtrafiken är kollektivtrafiken tydligt planerad utifrån utgångspunkten att den som reser gör det utan barn, utan matkassar och helt enkelt bara till och från jobbet. Precis så reser faktiskt de flesta männen, men inte alltid kvinnorna. Man brukar tala om hur kollektivtrafiken konstruerats för ”a man carrying nothing but a newspaper and a briefcase”. Ett typexempel från Stockholm är kanske de här nya moderna spärrarna som finns framförallt i innerstan. De som öppnas och stängs automatiskt. Vid centralen finns väl en som är bredare och lämpad för rullstol och barnvagn, men för den med en matkasse i ena handen och ett barn i andra handen är de där spärrarna enormt opraktiska. Jag tycker det är ett av de tydligaste exemplen på hur staden planeras inte bara av män, utan också för män. Inte av illvilja, utan för att man utgår från en norm, en typiskt manlig verklighet.

Din sista fråga handlar om goda exempel. Det finns sådana, även om de ännu är ganska få. Ett exempel kommer från London där Shared gardens, alltså gemensamma trädgårdar där folk odlar tillsammans, har bidragit till att främja kvinnliga utlandsfödda britters språkutveckling, i en av Londons förorter. Det är ett exempel på hur stadsplanering och en ny offentlig plats bidragit till att antagligen bryta upp och förändra sociala mönster i en stadsdel. Man bröt mönster och skapade ett forum för personer som hade ett svagt socialt kontaktnät, som ofta saknade jobb och som pratade knapp engelska kunde möta andra kvinnor med båda liknande erfarenheter och helt andra erfarenheter. En annan sak som skedde var att kriminaliteten i områdena sjönk, vilket ökade tryggheten inte minst för kvinnorna i området. I Berlin, som jobbar aktivt med gender mainstreaming, är en viktig del att alla stadsdelar planeras som multifunktionella stadsdelar, med dels förskola, skola och matbutik i varje område och dels handel och restauranger för att skapa liv i ett område alla dagens timmar. En annan idé som jag tycker är spännande är att göra tidsstudier inför att nya bostadsområden planeras, där man kartlägger hur människor i vår stad rör sig, och därefter analyserar vad en ny stadsdel behöver i form av kollektivtrafik, vägnät, skola och service.

Det är ett par exempel, men jag hoppas vi ska hitta många fler. Genusperspektiv på stadsplanering handlar framförallt om att synliggöra människors perspektiv på staden, människors rörelser i staden och upplevelser av våra offentliga rum.

Vänligen
Toms Rudin”

PS. Läs gärna min längre artikeln om genus och kollektivtrafik i

Annonser

2 responses to “Det kom ett mail om genusperspektiv på staden

 1. B.niclasson@home.se

  God Jul & Gott Nytt ÅR Tomas!
  En gång sa S, Stockholm en stad för alla !Vi ska arbeta mot segregation och för integration ??23 000 bostäder omvandlades i Sth under sista valperioden !!Nu säger man att vi måste bygga hyresbostäder för vanligt folk ca 5000 per år!! Ex Hammarby sjöstad,Sabbatsbergsområdet som ingen vanlig löntagare har råd att bo i, eller betala för !!??
  Nu kommer Haga området, Norrmalm att byggas , för vem ????

  Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  God Jul & Gott Nytt ÅR Tomas!
  En gång sa S, Stockholm en stad för alla !Vi ska arbeta mot segregation och för integration ??23 000 bostäder omvandlades i Sth under sista valperioden !!Nu säger man att vi måste bygga hyresbostäder för vanligt folk ca 5000 per år!! Ex Hammarby sjöstad,Sabbatsbergsområdet som ingen vanlig löntagare har råd att bo i, eller betala för !!??
  Nu kommer Haga området, Norrmalm att byggas , för vem ????

  Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  ..God Jul & Gott Nytt ÅR Tomas!
  En gång sa S, Stockholm en stad för alla !Vi ska arbeta mot segregation och för integration ??23 000 bostäder omvandlades i Sth under sista valperioden !!Nu säger man att vi måste bygga hyresbostäder för vanligt folk ca 5000 per år!! Ex Hammarby sjöstad,Sabbatsbergsområdet som ingen vanlig löntagare har råd att bo i, eller betala för !!??
  Nu kommer Haga området, Norrmalm att byggas , för vem ????

  Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  ..Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  ..Vad är vi på väg ??Marknad , Privatisering mm Sollidaritet ??
  Stockholmsmodellen är ett steg mot marknadshyror med hjälp av HGF!!
  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!Anders Lago gästar !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Läs !!Har även komenterat på facebook vi är vänner även där !!
  Vi ses ! Benny N
  ..

  Hälsning från en gammal Stockholmare som fortfarande bor kvar
  i hyresrätt , I Adolf Fredrik S, som är mycket tysta idag !!??
  Kom till Onsdagklubben i Januari 2012 !!
  Då kommer bostadsfrågan upp på dagårdningen !!
  Vi ses ! Benny N
  ..
  ..

 2. Pingback: Politiken i namnen | Tomas Rudin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s