Husby reser sig, slåss för sin arkitektur

Trafikseparering var en av modernismens stora idéer om den trygga och väl fungerande staden. I Husby, ett av Stockholms miljonprogramsområden, byggdes en genomtänkt trafikseparing in i stadsdelen. Bilar och godstrafik har sin framkomlighet ordnad. Gående har sin. Det tydligaste uttrycket för denna id’e är broar för gående som idag binder samman kvarteren högt över biltrafiken.
Resultatet har blivit en lugn boendemiljö där barn och vuxna leker och lever fritt från trafikfaror och buller.
För den som besöker Husby med bil känns lösningen annorlunda och svårnavigerad. Bilisten ser bara vägar och broar som tillsynes inte leder någonstans, åtminstone inte med bil och den enda plats du kommer till är p-platsen i ett undre plan, skild från folklivet. Säkert har den här känslan av utanförskap för besökandebilister lett fram till att de många broarna ansetts vara ett problem. Att de stackars ”Husbyborna” tvingas bo så ödsligt och konstigt. Säkert var det därför Svenska bostäder och stadsbyggnadskontoret föreslog att dessa trafiksepareringar nu skulle tas bort och ersättas av en mer ”normal” gatumiljö med bilar, trottoarer och övergångsställen.
Problemet med detta är bara att Husbyborna älskar sina broar och nu reser sig folket. Barn och mödrar protesterar vilt mot försämrade lekmiljöer. De spatserande äldre går man ut och hälsar till exploateringsborgarrådet, Joakim Larsson (m) att de älskar sina broar.
Nu är det dialog i Husby och protester blandas med kommunens vilja att göra om, men tänk om det nu inte är så illa med trafiksepareringar. Utan att det snarare är skötseln av området och centrums behov av upprustning som är behoven. Att rusta centrum är definitivt billigare för staden än en ombyggnad till bilstad.
Viktigast av allt är att staden nu lyssnar till Husbybornas nyvunna stolthet över den modernistiska arkitekturens fördelar. Bevara broarna och renovera centrum! Det blir både billigare och bättre.

Annonser

5 responses to “Husby reser sig, slåss för sin arkitektur

 1. Instämmer helt. Har ofta besökt Husby i tjänsten och uppskattat broarna. Marie och jag tycker att du mycket skickligt fångar de miljöer du besöker. Kram Marie och Pappa

 2. Det är förstås viktigt att lyssna på den lokala opinionen. Samtidigt är det också politikens uppgift att ta reda på hur de som inte gör sin röst hörd tycker. I politikens uppgift ingår också att väga opinioner mot kunskap.

  Alltså: Är farhågorna berättigade? Är det en majoritet av de boende som tycker att det är en dålig idé?

  För saken är ju den att trafikseparering inte är säkrare. Statistiken visar tvärtom på att den är farligare. Inte räknat i antal olyckor, men i hur farliga de olyckor som sker är.
  http://newurbannetwork.com/article/key-safer-roads-identified-california-study
  http://www.alternativstad.nu/Dokument/sakra-gator.html

  I en tät blandstad bidrar den fysiska utformningen av miljön till att hålla ner hastigheter och bilisten är på sin vakt. I en trafikseparerad miljö är hastigheterna större och vaksamheten lägre. Det barn som springer ut i gatan för att hämta fotbollen som ramlade ner för slänten hinner bilisten i sin höga hastighet inte bromsa för.

  Du skriver ”att rusta centrum är definitivt billigare för staden än en ombyggnad till bilstad.”

  Att rusta centrum, och i samband med det bör jag poängtera hur oerhört viktigt det är att också funktionskomplettera centrumanläggningar med bostäder, kultur, publika mötesplatser och annat, är förstås något man bör göra. Men att göra upp med trafikseparering är inte att bygga om något till en bilstad. Det är att bygga om en bilstad till en stad för människor. Trafiksepareringen är ju resultatet av en stadsplanering som helt har utgått från privatbilismens behov av att snabbt och lätt ta sig från punkt A till B utan ”jobbiga” stopp på vägen. Problemet med att människor skadas eller avlider i kollisioner med bilar ”löste” man helt sonika genom att skapa en helt ny typ av boendemiljö som vi aldrig tidigare sett. Utan bilen ingen modernism. Och utan modernismen hade bilens roll i samhället varit avsevärt mindre än den idag är.

 3. Kalla in dessa! Till skillnad från så många andra så vet de vad de talar om.

  http://www.hausenberg.dk/en/node/1686
  http://www.hausenberg.dk/en/node/1481
  http://www.hausenberg.dk/en/node/1494
  etc

 4. Andreas: Trygghet och säkerhet är mer än bara olyckstatistik. Det handlar också om att kunna låta barnen springa fritt mellan husen redan när de är små. Det gör att man antagligen låter barnen springa fritt mer än om man bor på till exempel Polhemsgatan. Risken för olyckor kan iofs sägas öka när barnen får röra sig i större utrsräckning, men samtidigt ger det en rörelsefrihet som jag skulle säga att vi delvis tappar i innerstan, eller? Det är också trygghet, och minst lika viktigt. Så det finns olika perspektiv på saken, men barnperspektivet är ett viktigt. Skulle vara kul och se om det fanns några studier på huruvida mitt antagande är rätt, att barn ges större röreslefrihet i tidigare ålder i när det är trafikdelat, är det något någon av er känner till? /Tomas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s